Hộ Nguyễn Đức Lập

Tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ Phước Trung, Phước Lộc, Đạ Huoai, Lâm Đồng
Mã số VietGAP VietGAP-TT-13-04-68-0046
Số điện thoại 0963 267 755
Sản phẩm Quả (sầu riêng)
Tổng diện tích (ha) 1
Sản lượng dự kiến
20 tấn
Ngày Cấp
12/09/2017
Ngày hết hạn
11/09/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Đức Lập
Tổ chức chứng nhận Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO