XUẤT BẢN PHIÊN BẢN CẬP NHẬT QUẢN LÝ NƯỚC BỀN VỮNG CỦA NATURLAND VÀ BIO SUISSE

XUẤT BẢN PHIÊN BẢN CẬP NHẬT QUẢN LÝ NƯỚC BỀN VỮNG CỦA NATURLAND VÀ BIO SUISSE

Nước là tài nguyên thiên nhiên quý giá cần được bảo vệ và sử dụng bền vững.

 

Nông nghiệp vừa là nguyên nhân vừa là nạn nhân của tình trạng khan hiếm nước và là đối tượng tiêu thụ chính của 70% nguồn nước toàn cầu. Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, từ 15 đến 35% lượng nước sử dụng trong nông nghiệp đến từ các nguồn không bền vững. Bên cạnh đó, nhiều vùng sản xuất nông nghiệp nằm ở vùng khô hạn. Biến đổi khí hậu sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nước toàn cầu. Do đó, nông nghiệp và đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ có trách nhiệm đặc biệt trong việc sử dụng tài nguyên nước một cách thận trọng. 

 

TIÊU CHUẨN NATURLAND VỀ QUẢN LÝ NƯỚC BỀN VỮNG

Vì những lý do này, Naturland đã phát triển và đưa ra các tiêu chuẩn quản lý nước, đặc biệt là đối với các vùng khan hiếm nước. Phương pháp khoa học để kiểm tra xem một trang trại có nằm trong khu vực khan hiếm nguồn nước hay không là sử dụng bộ lọc rủi ro nước trong hệ thống dẫn nước với chỉ báo “cạn kiệt nước”.

 

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NƯỚC NATURLAND

Các trang trại Naturland nằm trong khu vực khan hiếm nước có nghĩa vụ đáp ứng các yêu cầu bổ sung (xem Tiêu chuẩn Naturland BI7). Yếu tố trung tâm của các yêu cầu bổ sung này là kế hoạch quản lý nước (WMP) điều này chỉ áp dụng cho các trang trại sử dụng hệ thống tưới tiêu nhân tạo thay vì dựa vào lượng mưa.

 

 

Là một phần của sự hợp tác giữa Bio Suisse và Naturland, một hướng dẫn toàn diện về quản lý nước bền vững đã được tạo ra vào năm 2021. Hướng dẫn này hiện đã được sửa đổi và cập nhật vào tháng 02 năm 2023 – xem bản tiếng anh tại đây

 

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy thông tin có giá trị về quản lý nước bền vững và cách hoàn thành kế hoạch quản lý nước do Bio Suisse và Naturland phát triển. Ngoài kiến ​​thức cơ bản và nền tảng về sử dụng nước bền vững cho trang trại, hướng dẫn còn hỗ trợ thực hiện các yêu cầu của Naturland và Bio Suisse liên quan đến nước.

Ví dụ, trong chương “2.3.2 Loại công trình thủy lợi” ở trang 15 có một ví dụ về thực hành bản đồ tốt nên được đính kèm với kế hoạch quản lý nước dưới dạng phụ lục. Bạn có thể trực tiếp sử dụng các màu và biểu tượng được đề xuất để đảm bảo rằng bản đồ được trình bày đáp ứng các tiêu chí của Naturland.


Trong chương “2.5 Loại hình tưới tiêu và thực hành tưới tiêu”, những ưu điểm và nhược điểm của các hệ thống tưới tiêu khác nhau được thảo luận chi tiết và các phương pháp đánh giá tần suất và cường độ tưới tiêu được giải thích. Quản lý nước tốt cũng liên quan đến việc biết chất lượng của nước tưới, bao gồm cả việc nước này đã phát triển như thế nào trong những năm qua, các thông số quan trọng nhất được giải thích ngắn gọn bắt đầu từ trang 23. Ở trang 24, bạn sẽ tìm thấy một số mẹo hữu ích để lấy mẫu thành công. Ngoài ra, bắt đầu từ trang 26, bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn từng bước về cách điền vào các bảng Excel là một phần của kế hoạch quản lý nước. Cả cho các trang trại cá nhân và cho các nhóm sản xuất. Trong phần phụ lục từ trang 37, bạn cũng sẽ tìm thấy các ví dụ về phân tích rủi ro và kế hoạch hành động.

 

Link bài viết gốc: https://www.naturland.de/en/naturland/service/all-news/4972-new-water-guidance.html

Tags: canh tác hữu cơ, Hiệp hội hữu cơ, hữu cơ Châu Âu, Kỹ thuật hữu cơ, quản lý nước bền vững, quy định kỹ thuật hữu cơ, sản xuất hữu cơ