USDA KHÔI PHỤC CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ CHI PHÍ CHỨNG NHẬN HỮU CƠ

USDA KHÔI PHỤC CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ CHI PHÍ CHỨNG NHẬN HỮU CƠ 

Ngày 10 tháng 05 năm 2023, Cơ quan Dịch vụ Trang trại của USDA đã thông báo rằng họ sẽ tăng tỷ lệ hoàn trả vào năm 2023 cho những nông dân được chứng nhận hữu cơ đăng ký Chương trình Chia sẻ Chi phí Chứng nhận Hữu cơ (OCCSP).

 

Các nhà sản xuất đủ điều kiện sẽ được hoàn trả 75% chi phí chứng nhận hữu cơ hàng năm lên tới $750 mỗi năm. Nếu hoạt động có nhiều hơn một lĩnh vực (ví dụ: hai hoặc nhiều hơn trong số bốn lĩnh vực – cây trồng, vật nuôi, xử lý, cây trồng hoang dã), thì họ có thể nhận được khoản bồi hoàn $750 cho mỗi lĩnh vực vào năm 2023.

 

Liên minh Hữu cơ Quốc gia đã ủng hộ mạnh mẽ việc khôi phục hoàn toàn chương trình chia sẻ chi phí chứng nhận hữu cơ (chương trình đã bị cắt giảm vào năm 2020 trong thời kỳ cao điểm của đại dịch covid) vào thời điểm các nhà sản xuất đang phải đối mặt với việc mất thị trường và tăng chi phí để tuân thủ các quy định mới: vệ sinh và các thủ tục nhân sự để giữ an toàn cho người lao động. Thông báo này sẽ khôi phục số tiền hoàn trả về các mức được cho phép theo Đạo luật trang trại 2018.

 

Abby Youngblood – Giám đốc Điều hành của Liên minh Hữu cơ Quốc gia cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng trước thông báo rằng USDA cuối cùng đã khôi phục tài trợ cho chương trình chia sẻ chi phí chứng nhận hữu cơ. “Nông nghiệp hữu cơ có rất nhiều lợi ích – nó làm giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu độc hại, tăng đa dạng sinh học, bảo vệ chất lượng nước và xây dựng khả năng phục hồi trước các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Các hoạt động tự nguyện sử dụng các phương pháp hữu cơ có lợi xứng đáng được hỗ trợ để giúp họ tuân thủ quy trình được chứng nhận tốn nhiều thời gian và tốn kém mỗi năm.”

 

Chương trình chia sẻ chi phí chứng nhận hữu cơ đặc biệt quan trọng đối với các nhà sản xuất nhỏ, vừa. Trung bình, chi phí để được chứng nhận là hơn 2.800 đô la hàng năm. Chi phí chứng nhận đã tăng đáng kể trong những năm gần đây để phản ánh nhu cầu tăng cường giám sát và các phương thức xác minh để bảo vệ tính toàn vẹn hữu cơ và ngăn chặn gian lận. Việc cắt giảm chương trình chia sẻ chi phí vào năm 2020 ở mức không quá 500 đô la cho một khoản hoàn trả chi phí chứng nhận mỗi năm, số tiền này không đủ cho hầu hết các hoạt động chứng nhận. Liên minh Hữu cơ Quốc gia (của Mỹ) đang ủng hộ một điều khoản trong Đạo luật trang trại năm 2023 để tăng mức hoàn trả lên $1500 hàng năm cho mỗi phạm vi, tối đa 100% chi phí chứng nhận. 

Thông báo này là một bước tiến và sẽ giúp các hoạt động hữu cơ tồn tại và phát triển, phù hợp với những đóng góp quan trọng của người nông dân đối với kinh tế khu vực và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

 

Đọc bài viết gốc tại đây: https://www.nationalorganiccoalition.org/blog/2023/5/9/usda-restores-organic-certification-cost-share-program