TUYỂN DỤNG: TÌM KIẾM CHUYÊN GIA DỰ ÁN

TUYỂN DỤNG: TÌM KIẾM CHUYÊN GIA DỰ ÁN

Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam – Dự án ESUP có nhu cầu lựa chọn một nhóm chuyên gia xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn và công cụ đánh giá sự phù hợp của các PGS

Dự án Tăng cường năng lực cho nông dân quy mô nhỏ thông qua việc thống nhất mạng lưới PGS hữu cơ tại Việt Nam (ESUP) giai đoạn 01/01/2022-31/12/2024 hợp tác giữa Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và tổ chức phát triển nông nghiệp Châu á Đan Mạch (ADDA) tập trung vào 3 MỤC TIÊU CHÍNH với 29 hoạt động khác nhau. Các mục tiêu và Hoạt động này được nêu rõ, có mối liên hệ với nhau và được đưa vào Kế hoạch Hành động giai đoạn 2022-2024.

Nội dung công việc của các Điều khoản Tham chiếu này thuộc hoạt động 1: Các quy định và cơ sở dữ liệu cho mạng lưới PGS hữu cơ quốc gia được xây dựng và vận hành”. Cụ thể:

  • Dự án sẽ phát triển bộ công cụ để quản lý, đánh giá sự phù hợp cho các PGS
  • Một bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng và vận hành mạng lưới liên minh các PGS Quốc Gia được hoàn chỉnh giúp các PGS khác sử dụng như một cẩm nang hoạt động

Giới thiệu công cụ và phương pháp sử dụng sẽ được chuyển giao cho 5 PGS và 6 tỉnh thuộc vùng dự án trong một TOT cùng các nội dung liên quan khác Một cơ sở dữ liệu chung của mạng lưới PGS hữu cơ quốc gia sẽ được thiết lập có sự tham gia của các PGS trong dự án

Khái quát nhiệm vụ

Tư vấn được mong đợi sẽ: Thiết kế, xây dựng 01 bộ công cụ đánh giá sự phù hợp các PGS cùng  tài liệu hướng dẫn phương pháp quản lý và vận hành liên minh PGS hữu cơ quốc gia theo yêu cầu của Ban quản lý dự án ESUP – Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Yêu cầu đối với đơn vị tham gia chọn thầu: Nhóm chuyên gia gồm 02 thành viên

  • Có Ít nhất 5 năm kinh nghiệm đào tạo, tư vấn phát triển và hướng dẫn vận dụng PGS hữu cơ tại Việt Nam.
  • Có kinh nghiệm tập huấn, giảng dạy theo phương pháp có sự tham gia.
  • Hiểu rõ vai trò, nguyên tắc và phương pháp vận hành PGS hữu cơ tại Việt Nam.

     Đọc hiểu tiếng Anh là điều kiện ưu tiên để tham khảo các tài liệu của IFOAM.

Thời gian bt đầu và kết thúc hoạt động:

Thời gian thực hiện hoạt động1,0  tháng, bắt đầu từ tháng 20/05/2022 đến ngày 20/06/2022

Hướng dẫn đăng ký:

Đơn vị quan tâm vui lòng gửi hồ sơ và báo giá theo nội dung yêu cầu về Văn phòng Ban quan lý dự án ESUP theo địa chỉ: 

HIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM

DỰ ÁN MOAP

Số 9 Tôn Thất Thuyết, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (+ 84) 945.930.990 hoặc Ms. Hường: 0988.030.990 (Điều phối dự án ESUP)

Email:hiephoihuucovn@gmail.com

Hồ sơ và hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ nộp: 01 Bộ hồ sơ năng lực cá nhân của từng thành viên trong nhóm

Hạn nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trước ngày 12 tháng 05 năm 2022

Thông tin liên hệ:

  • Mọi chi tiết cụ thể về công việc và chuyên môn xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Hiệp hội: Ms. Hường: 0988.030.990
  • E-mail: hiephoihuucovn@gmail.com