TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Triển khai tốt trách nhiệm xã hội không những giúp cho doanh nghiệp nâng cao uy tín và lợi nhuận mà còn hỗ trợ giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến kinh doanh và các vấn đề xã hội.

Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu, Dự án BioTrade do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án BioTrade EU) luôn đồng hành cùng các đối tác trong nỗ lực thực hiện TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP – kết hợp những lợi ích phát triển riêng của từng doanh nghiệp, phù hợp với pháp luật hiện hành đồng thời gắn kết với lợi ích phát triển chung của cộng đồng xã hội.

TH Herbal là một doanh nghiệp như vậy, khi tiên phong trong việc phát triển KHU BẢO TỒN DƯỢC LIỆU MƯỜNG LỐNG nhằm bảo vệ nguồn thảo dược thiên nhiên vô giá của Việt Nam, kết hợp với trồng rừng, khôi phục đất hoang hoá và phát triển nền kinh tế dưới tán rừng, đem lại lợi ích nhiều mặt cho môi trường thiên nhiên, cộng đồng và xã hội.

Việc trồng, khai thác gắn liền với bảo tồn các loại thảo dược dưới tán rừng về lâu dài sẽ mang lại lợi ích bền vững cho nhiều bên liên quan và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp này đối với:

– Người tiêu dùng;

– Môi trường;

– Người lao động;

– Toàn thể cộng đồng.