TỈNH HÒA BÌNH VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

TỈNH HÒA BÌNH VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG PT NNHC TẠI ĐỊA PHƯƠNG

     Trong lộ trình thực hiện dự án ESUP, sáng ngày 28/06 năm 2022, đoàn công tác của HH NNHC VN đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về cơ hội, định hướng cho phát triển NHHC tại tỉnh nói chung và triển khai những hoạt động của dự án tại địa phương nói riêng.

     Đoàn Hiệp hội NNHC VN do Ông TSKH. Hà Phúc Mịch – Chủ tịch HH là trưởng đoàn, dẫn đoàn gồm có bà Từ Thị Tuyết Nhung – Trưởng đại diện BĐP PGS Việt Nam, văn phòng Hiệp hội và đại diện của các doanh nghiệp đang phân phối các sản phẩm hữu cơ tại Hà Nội là Tâm Đạt và Ecomart.

     Về phía UBND tỉnh Hòa Bình có đại diện là Ông Đinh Công Sứ – Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại diện của các Sở, ngành như: Sở Khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp, Chi cục trồng trọt, Chi cục bảo vệ thực vật, Hội nông dân tỉnh, PGS Hòa Bình, PGS Tân Lạc, Liên nhóm PGS Lương Sơn…

     Mở đầu buổi làm việc, Đồng chí Phó giám đốc Sở Nông nghiệp báo cáo tình hình sản xuất, phát triển nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình. Hòa Bình là tỉnh nằm ở vị trí cửa ngõ của vùng Tây Bắc, khá thuận lợi cho việc kết nối giữa Hòa Bình với các tỉnh khác trong khu vực. Cùng với đó, điều kiện tự nhiên, khí hậu khá thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp đa dạng với nhiều cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Mục tiêu phát triển nông nghiệp của tỉnh theo hướng an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường tiêu thụ, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhóm các sản phẩm trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh:

  • Nhóm sản phẩm chủ lực Quốc gia
  • Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh
  • Nhóm sản phẩm đặc sản địa phương và lợi thế vùng miền

     Nhiều vùng, khu vực sản xuất của tỉnh Hòa Bình có đất đai màu mỡ, nguồn đất, nguồn nước không bị ô nhiễm, cách biệt với nguồn ô nhiễm bên ngoài, đảm bảo đủ điều điện để sản xuất canh tác hữu cơ. Để thúc đẩy phát triển sản xuất hữu cơ mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

     Mục tiêu của Đề án là chuyển hóa đất canh tác hiện có sang canh tác đáp ứng các tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản hữu cơ được chứng nhận có lợi thế của địa phương. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: xây dựng quy trình chuyển hóa đất canh tác đáp ứng các tiêu chuẩn NNHC, mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ nông sản hữu cơ được chứng nhận, mở rộng và hình thành các chuỗi liên kết sản suất gắn với tiêu thụ nông sản hữu cơ, diện tích đất canh tác nông nghiệp hữu cơ đạt 3% đất sản xuất nông nghiệp với một số cây trồng chủ lực, ở các vùng sản xuất tập trung, lợi nhuận thu được bằng 1,3 lần so với sản xuất đại trà; 100% sản lượng hữu cơ được tiêu thụ theo hệ thống và truy suất được nguồn gốc, trong đó ít nhất 15% sản lượng nông sản hữu cơ được xuất khẩu. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: mở rộng và hình thành mới các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản hữu cơ, diện tích đất canh tác nông nghiệp hữu cơ đạt 10% đất sản xuất nông nghiệp; lợi nhuận thu được bằng 1,5 lần so với sản xuất đại trà, 25% sản lượng nông sản hữu cơ được xuất khẩu.

     Ngoài ra, tỉnh Hòa Bình đã ban hành các quy hoạch, đề án phát triển sản xuất các cây trồng chủ lực, thế mạnh của tỉnh (cây có múi, mía, cây dược liệu, cây chè). UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án điều tra, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng và phân tích thích nghi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 18/12/2020) với 127.616 ha đã được khảo sát và phân tích. Đây là tiền đề để xác định vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ phù hợp trên địa bàn tỉnh. Kết quả rà soát tại 7/10 huyện, thành phố như sau: tổng diện tích có khả năng sản xuất trồng trọt hữu cơ được đề xuất là 3197,5 ha; các loại cây trồng đề xuất sản xuất hữu cơ rất đa dạng, gồm: gạo đặc sản, cây có múi (cam, bưởi), rau các loại, chuối, mía tím, thanh long, cây dược liệu, na, gừng, khoai sọ…

     Nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ địa phương mà kết quả phát triển sản xuất NNHC tại tỉnh Hòa Bình tính đến tháng 6 năm 2022 cũng đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào:

  • Có 08 cơ sở được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam: 07 cơ sở sản xuất rau với tổng diện tích 17,1 ha, tổng sản lượng đạt 335 tấn/năm và 01 cơ sở sản xuất quả có múi (Hợp tác xã Organic Hopefarm) với quy mô 22 ha, sản lượng ước đạt 200 tấn/năm.
  • 01 Hợp tác xã và 01 Liên nhóm chứng nhận theo tiêu chuẩn PGS trồng trọt: Liên nhóm sản xuất hữu cơ Lương Sơn (quản lý 18 nhóm, 1 hộ chăn nuôi gà) với tổng diện tích 15,4 ha, sản lượng 200 tấn/năm; hợp tác xã trồng bưởi hữu cơ và dịch vụ nông nghiệp Tân Đông với diện tích 20ha.
  • 01 doanh nghiệp chăn nuôi nhận được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ của Nhật Bản với diện tích 0,5 ha, sản lượng thịt lợn đạt 23- 30 tấn, sản lượng trứng gà khoảng 4,2 tấn.
  • Ngoài ra, có khoảng 100,8 ha diện tích sản xuất trồng trọt đang trong quá trình chuyển đổi sang hữu cơ tại 5 cơ sở.

     Từ những Chính sách hỗ trợ của tỉnh Hòa Bình đã ban hành và thực hiện không chỉ khuyến khích sản xuất tại địa phương mà cũng là động lực để thu hút các doanh nghiệp ngoài tỉnh, mạnh dạn đầu tư cũng như thu mua các sản phẩm hữu cơ tỉnh Hòa Bình.

Văn phòng Hiệp hội NNHC VN