TIÊU THỤ NÔNG SẢN TÂY NGUYÊN QUA LIÊN KẾT CHUỖI

TIÊU THỤ NÔNG SẢN TÂY NGUYÊN QUA LIÊN KẾT CHUỖI

     GIA LAI – sáng ngày 21 tháng 05 năm 2022, Diễn đàn kết nối Tây Nguyên với chủ đề “Kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ vùng nông sản Tây Nguyên” đã diễn ra tại tỉnh Gia Lai.

     Diễn đàn sẽ mở ra cơ hội để các tỉnh Tây Nguyên giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển nông nghiệp. Đồng thời tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, kết nối giao thương, hợp tác phát triển trong liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản và tiêu thụ các sản phẩm OCOP.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, Tây Nguyên có tổng diện tích đất nông nghiệp trên 5 triệu ha, chiếm 91.75% diện tích đất tự nhiên, trong đó có 1,3 triệu ha đất đỏ bazan. Đây cũng là một trong những trung tâm sản xuất nông sản hàng hóa lớn của cả nước với sự dồi dào về sản lượng và phong phú về chủng loại nông sản gắn với công nghiệp chế biến, phát triển du lịch sinh thái.

     Với khí hậu thuận lợi cho phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp, cây dược liệu chất lượng cao, sản lượng lớn và khả năng cạnh tranh, như cà phê, hồ tiêu, bơ, sầu riêng, cao su, sắn, gỗ, sâm Ngọc Linh… phát triển chăn nuôi đại gia súc, nuôi trồng thủy sản cả nước lạnh. Trong đó, Tây Nguyên đứng đầu cả nước về sản lượng cà phê, hồ tiêu, bơ, chanh leo.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại Diễn đàn

     “Nhờ vậy, nông nghiệp Tây Nguyên liên tục phát triển theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với cơ chế thị trường”, Thứ trưởng nói. “Diễn đàn kết nối Tây Nguyên sẽ tạo động lực mới, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.”

     Trong đó, tập trung thảo luận việc đẩy mạnh kết nối cả ở trong và ngoài nước mở rộng không gian tiêu thụ nông sản và nâng cao giá trị hàng nông sản Tây Nguyên khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; đổi mới mô hình phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu, có giá trị gia tăng cao và bền vững; khai thác tài nguyên đi đôi với bảo vệ, bảo tồn, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp và văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Nguyên.

     Tích hợp đa ngành đa giá trị gắn kết chặt chẽ giữa các tỉnh vùng Tây Nguyên với các vùng kinh tế khác theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ và điều phối các hoạt động phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn liên vùng, liên tỉn

Lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị

     Để phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế của Tây Nguyên, Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh 4 vấn đề. Một là, đẩy mạnh kết nối cả ở trong và ngoài nước mở rộng không gian tiêu thụ nông sản và nâng cao giá trị hàng nông sản Tây Nguyên khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; đổi mới mô hình phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu, có giá trị gia tăng cao và bền vững.

     Hai là, quá trình tổ chức sản xuất được sự đồng thuận và phù hợp với năng lực, nguyện vọng của người dân; tích hợp đa ngành đa giả trị gắn kết chặt chẽ giữa các tỉnh vùng Tây Nguyên với các vùng kinh tế khác theo chuỗi giá trị.

     Ba là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ và điều phối các hoạt động phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn liên vùng, liên tỉnh; thực hiện các quy trình sản xuất tốt, đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm.

     Bốn là, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn gắn với chế biến, tiêu thụ, có chỉ triển sản phẩm đặc san kết nối với phát triển du lịch, văn hóa.

    Tại Diễn đàn, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa Bộ NN –  PTNT, UBND 5 tỉnh Tây Nguyên và 7 Hiệp hội: Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Cà phê – ca cao Việt Nam, Hồ tiêu Việt Nam, Rau quả Việt Nam, Bán lẻ Việt Nam, Nông nghiệp số Việt Nam, Gỗ và Lâm sản Việt Nam.     

Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam tham gia ký kết chương trình phối hợp với các nội dung sau:

  • Đào tạo kiến thức về NNHC, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất, chế biến sản phẩm hữu cơ. 
  • Tư vấn, xây dựng chính sách phát triển NNHC cho các địa phương, tư vấn thiết lập chuỗi sản phẩm hữu cơ. 
  • Kết nối thị trường hữu cơ trong nước và xuất khẩu. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các Hội chợ quốc tế (Biofach Đức hàng năm) và các hội chợ hữu cơ trong nước. 
  • Thiết lập mạng lưới giám sát chất lượng hữu cơ có sự tham gia của cộng đồng tại địa phương. 

     Chia sẻ với các đại biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND Gia Lai Kpă Thuyên cho hay, Diễn đàn Kết nối Tây Nguyên là dịp để các tỉnh, thành phố ký kết, hợp tác, xúc tiến tiêu thụ nông sản, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

     Đồng thời, mong muốn và tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của nhân dân, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, sự đồng hành, hợp tác của tỉnh, các doanh nghiệp; ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung sẽ có những bước chuyển biến mạnh mẽ, tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển nhanh và bền vững.

Theo phóng viên: An Lãng – Tạp chí điện tử Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam