TIÊU CHUẨN JAS ORGANIC CHO RONG/TẢO HỮU CƠ (JAS 0018:2021) – CƠ HỘI CHO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM

TIÊU CHUẨN JAS ORGANIC CHO RONG/TẢO HỮU CƠ (JAS 0018:2021) - CƠ HỘI CHO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM

Tiêu chuẩn JAS đối với thực vật hữu cơ và thực phẩm chế biến hữu cơ có nguồn gốc thực vật được thiết lập vào năm 2000 trên cơ sở Hướng dẫn Sản xuất, Chế biến, Ghi nhãn và Tiếp thị Thực phẩm Sản xuất Hữu cơ đã được Ủy ban Codex Alimentarius thông qua.

Rong tảo biển tuy là thực vật nhưng việc quản lý chăm sóc lại tương tự như các trang trại nuôi trồng thủy sản, Do đó trong hệ thống tiêu chuẩn cũ của JAS organic, không có tiêu chuẩn áp dụng cho thủy sản cũng như Rong tảo biển.

Năm 2021, FAMIC ban hành tiêu chuẩn JAS 0018:2021 cho đối tượng sản phẩm là Rong tảo hữu cơ.

JAS ORGANIC

Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn là cho tất cả các loại rong tảo nuôi biển, nuôi nước lợ hay nướng ngọt (bao gồm cả Phytoplankton).

Bên cạnh các nguyên tắc cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ, Tảo hữu cơ còn phải tuân thủ các nguyên tắc: Hoạt động nuôi trồng tảo sử dụng phương pháp quản lý giảm thiểu tải lượng môi trường do sản xuất, trên cơ sở trách sử dụng các vật liệu bị cấm; Hoạt động khai thác tảo từ tự nhiên không sử dụng phương pháp thu gom làm ảnh hưởng đế việc duy trì hệ sinh thái của khu vực gom.

Một số yêu cầu đặc thù cho hoạt động sản xuất Rong/Tảo được tiêu chuẩn đưa ra như:

– Yêu cầu với thời gian chuyển đổi của khu vực nuôi tảo ít nhất là 6 tháng đối với các giống tảo có vòng đời nhỏ hơn 6 tháng, và ít nhất 1 vòng đời đối với các loài rong tảo có vòng đời nhiều hơn 6 tháng.

– Không sử dụng chất chuyển hóa dinh dưỡng như (Nitrogen, Phosphorus…) trong các trang trại nuôi rong, tảo.

– Nguồn giống rong tảo biển được sản xuất từ các trang trại hữu cơ hoặc chấp nhận từ khai thác tự nhiên. 

 

Một điểm khác biệt nữa đối với sản phẩm rong tảo là: Theo quy định của luật JAS Logo JAS hữu cơ chỉ có thể được áp dụng bởi các thực thể kinh doanh đã đăng ký đã được chứng nhận bởi cơ quan chứng nhận được công nhận để xác minh rằng thực phẩm hữu cơ được sản xuất tuân thủ JAS. Không được bán nông sản, thực phẩm chế biến là “Thực phẩm hữu cơ” với các tên gọi như “有機” (hữu cơ), “Organic”… mà không có logo Organic JAS (không được chứng nhận bởi bên thứ 3 theo tiêu chuẩn JAS Organic tương ứng.

Tuy nhiên đối với rong tảo biển, là trường hợp đặc biệt được mặc định là thực phẩm “Organic”. Các sản phẩm từ rong tảo biển được sản xuất theo đúng quy định của tiêu chuẩn JAS 0018:2021 sẽ được dán nhãn “Organic” mà không cần phải được chứng nhận để có logo Organic JAS.

Việc FAMIC banh hành tiêu chuẩn JAS 0018:2021 – Rong/tảo hữu cơ giúp cho các cơ sở sản xuất rong/tảo – một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, được “danh chính ngôn thuận” dãn logo JAS Organic tạo niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao giá trị của sản phẩm Rong/tảo hữu cơ.

 

Nguyễn Thị Hải Xuân – Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)

 

Tags: Chungnhanhuuco, JAS - tiêu chuẩn hữu cơ Nhật Bản, thị trường hữu cơ, thitruonghuuco, tiêu chuẩn hữu cơ, tieuchuanhuuco, VOAA