NATURLAND VÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIÊU CHUẨN NATURLAND VỚI CÁC TIÊU CHUẨN HỮU CƠ KHÁC

NATURLAND VÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIÊU CHUẨN NATURLAND VỚI CÁC TIÊU CHUẨN HỮU CƠ KHÁC

     Naturland – Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Đức – là một trong những Hiệp hội lớn trên thế giới về nông nghiệp hữu cơ, mong muốn thúc đẩy bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên thông qua các hoạt động canh tác hữu cơ. Hiện nay, Naturland cùng hơn 140.000 nông dân, người nuôi ong và ngư dân tại hơn 60 quốc gia là bằng chứng sống cho thấy hoạt động kinh doanh hữu cơ, xã hội và công bằng có thể thực sự phát triển mạnh trong hợp tác quốc tế. Trên thế giới có hơn 600.000 ha được canh tác theo tiêu chuẩn của Naturland.

     Ngoài các công việc của một Hiệp hội hữu cơ truyền thống như chứng nhận, truyền thông và kết nối. Naturland cũng tham gia vào nhiều dự án quốc tế trong các lĩnh vực hợp tác phát triển cũng như nghiên cứu và xây dựng mạng lưới. Các dự án của Naturland cung cấp cơ hội để thực hiện các chủ đề đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới, giáo dục và bền vững mang tính mạnh mẽ hơn. Điều này cung cấp cho các thành viên nhiều giá trị lớn hơn, ví dụ: thông qua việc truy cập vào kết quả nghiên cứu có liên quan và tham gia vào các mạng lưới. Ngoài ra, các dự án cung cấp một cơ hội để tăng cường nông nghiệp hữu cơ và các ảnh hưởng của nó trên toàn thế giới và nâng cao nhận thức người tiêu dùng.

     Naturland là hữu cơ, định hướng xã hộicông bằng. Naturland kết hợp tất cả các khía cạnh sinh thái, xã hội và kinh tế bền vững vào một giải pháp sống động và không ngừng phát triển. Đây là lý do tại sao Naturland có các tiêu chuẩn xã hội và công bằng bên cạnh các tiêu chuẩn cao hiện có về trồng trọt, chăn nuôi và chế biến thực phẩm bao gồm các yếu tố cốt lõi của tính bền vững.

     Naturland mang tính quốc tế. Được thành lập ở ngoại ô Munich năm 1982, tổ chức đã sớm mở rộng ra quốc tế vào năm 1986 với sự chuyển đổi đồn điền chè hữu cơ đầu tiên trên thế giới. Ngày nay, các thành viên của Naturland bao gồm nông dân từ 60 quốc gia khác nhau từ khắp các châu lục trên thế giới.

     Naturland cam kết hành động cho một sự thay đổi văn hóa rất cần thiết để hướng tới một tương lai bền vững cho ngành nông nghiệp và thực phẩm.

Tiêu chuẩn Naturland

     Nông nghiệp hữu cơ chỉ phát triển rộng rãi nếu nó tạo ra sinh kế ổn định cho nông dân. Điều này lý giải tại sao nếu bạn muốn đạt được chứng nhận hữu cơ Naturland thì bạn không chỉ phải tuân thủ các tiêu chuẩn hữu cơ, mà còn phải tuân thủ cả những tiêu chuẩn xã hội của Naturland. Khái niệm toàn diện này giúp Naturland khác biệt so với các đơn vị cung cấp khác trên thị trường hữu cơ. Các tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các nhà sản xuất được Naturland chứng nhận, không chỉ bao gồm nông dân mà còn bao gồm những nhà sản xuất khác như: người nuôi ong, ngư dân, người chăn nuôi, trồng trọt. Các nhà chế biến và bán lẻ cũng phải tuân theo các tiêu chuẩn xã hội của Naturland.

Các tiêu chuẩn Naturland hiện hành:

– Production: Sản xuất

– Aquaculture: nuôi trồng thủy sản

– Beekeeping: Nuôi ong

– Forest Management: quản lý rừng

– Processing: chế biến

– Gastronomy: ẩm thực

– Cosmetic: mỹ phẩm

– Textiles: dệt may

– Timber: cây lấy gỗ

– Social Responsibility: Trách nhiệm xã hội

– Naturland Fair: tiêu chuẩn Công bằng Naturland

– Sustainable Fisheries: nuôi trồng thủy sản bền vững

– Insects: Côn trùng

     Tiêu chuẩn Naturland dựa trên các nguyên tắc quản lý bền vững. Canh tác hữu cơ phù hợp với tiêu chuẩn Naturland có nghĩa là thực hành bảo vệ thiên nhiên, khí hậu và đa dạng sinh học. Nó có nghĩa là bảo tồn và duy trì đất, không khí, tài nguyên nước cũng như đảm bảo bảo vệ người tiêu dùng.

     Các tiêu chuẩn Naturland đã tồn tại rất lâu trước khi các quy định pháp luật đầu tiên về canh tác hữu cơ được EU đưa ra. Các tiêu chuẩn này cũng vượt xa các yêu cầu pháp lý tối thiểu đối với sản xuất hữu cơ ở EU. Các tiêu chuẩn Naturland cũng bao trùm cả những lĩnh vực không được quy định trong Quy định hữu cơ của EU, ví dụ như: quản lý rừng hữu cơ, đánh bắt thủy sản bền vững, chăn nuôi côn trùng, các sản phẩm dệt may, mỹ phẩm hay các khía cạnh về xã hội thông qua các tiêu chuẩn xã hội.

      Trách nhiệm xã hội là ưu tiên hàng đầu của Naturland. Năm 2005, Naturland là hiệp hội hữu cơ đầu tiên đưa ra các tiêu chuẩn xã hội và đã xác minh việc tuân thủ các tiêu chuẩn này hàng năm kể từ năm 2016. Về bản chất, các tiêu chuẩn xã hội của Naturland dựa trên Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc, công ước của LHQ về quyền trẻ em và các tiêu chuẩn cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế.

     Tiêu chuẩn công bằng của Naturland là một chứng nhận bổ sung tự nguyện kết hợp giữa canh tác hữu cơ, trách nhiệm xã hội và thương mại công bằng. Với tiêu chuẩn công bằng của Naturland, người sản xuất và các công ty có thể chứng minh rằng thực phẩm có thể được sản xuất hài hòa với con người, môi trường và xã hội.

     Tiêu chuẩn cá tự nhiên của Naturland về nuôi trồng, đánh bắt cá bền vững cung cấp một khuôn khổ chính xác để đạt được điều này. Chứng nhận cá tự nhiên theo tiêu chuẩn Naturland chủ yếu hướng đến các trang trại cá quy mô nhỏ, nuôi trồng kiểu truyền thống và các trang trại với mô hình đặc biệt tốt. Cho dù cá được đánh bắt trên biển, hồ hay sông thì các trang trại đạt được chứng nhận đều được hưởng lợi từ nhãn mác cao cấp này và khách hàng sẽ yêu thích thưởng thức cá với một niềm tin mạnh mẽ vào sản phẩm.

     Tiêu chuẩn Naturland về khai thác rừng hữu cơ lần đầu tiên được công bố vào năm 1995 với mục tiêu là nâng cao trách nhiệm giải trình của con người đối với hành động tác động vào tự nhiên trong quản lý rừng. Có khoảng 19 doanh nghiệp lâm nghiệp tư nhân và đô thị trên toàn bộ nước Đức quản lý hơn 53.000 héc ta rừng theo các tiêu chuẩn Naturland.

     Các tiêu chuẩn Naturland được cập nhật, mở rộng và cải tiến thường xuyên. Tất cả các thay đổi đều được xem xét và thảo luận kỹ lưỡng và chỉ được ban hành chính thức bởi cơ quan ra quyết định của Hội đồng điều hành Naturland. 

     Tất cả các trang trại và máy móc sản xuất được cấp chứng nhận bởi Naturland phải cung cấp bằng chứng về việc kiểm tra hàng năm để tuân thủ các yêu cầu của Naturland. Điều này đảm bảo các yêu cầu của Naturland được áp dụng nhất quán cho tất cả các trang trại của Naturland trên toàn thế giới.

Tất cả hình ảnh được sử dụng trong bài viết do Naturland cung cấp.