TIÊU CHUẨN ETHICAL BIOTRADE

UEBT xác định các thực hành tôn trọng con người và đa dạng sinh học theo cách các thành phần từ đa dạng sinh học được trồng, thu thập, nghiên cứu, chế biến và thương mại hóa. Tiêu chuẩn UEBT được sử dụng để kiểm tra một cách độc lập xem những thực hành này có được áp dụng một cách hệ thống hay không.

Tiêu chuẩn thương mại sinh học đạo đức

Tiêu chuẩn UEBT được chính thức gọi là Tiêu chuẩn Thương mại Sinh học Đạo đức và nó bao gồm bảy nguyên tắc bao gồm các vấn đề xã hội, môi trường và kinh tế quan trọng. Các công ty và các tổ chức khác sử dụng Tiêu chuẩn Thương mại Sinh học Đạo đức để thúc đẩy các thực hành tốt trong hoạt động và dọc theo chuỗi cung ứng của họ – đến tận các địa điểm trồng trọt hoặc thu hái hoang dã.

  • Tiêu chuẩn UEBT được xây dựng dựa trên các Nguyên tắc và Tiêu chí của BioTrade được phát triển bởi UNCTAD BioTrade Initiative.
  • Nó đã được sửa đổi vào năm 2020 sau khi tham vấn toàn diện với nhiều bên liên quan của công ty, cộng đồng và xã hội dân sự.
  • Sẽ có quá trình chuyển đổi kéo dài 12 tháng (từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021) sang tiêu chuẩn mới cho các thành viên UEBT và chúng tôi mong muốn làm cho quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ nhất có thể.

Tiêu chuẩn 2020 có gì mới?

  • Các thực hành được xác định rõ hơn và hướng dẫn chi tiết về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, với trọng tâm là tăng cường tái tạo đa dạng sinh học.
  • Một cách tiếp cận dựa trên kết quả hơn, nhấn mạnh vào giám sát các hành động đã thực hiện, đánh giá kết quả và thực hiện các cải tiến.
  • Hướng dẫn thêm về tính toán chi phí để người nông dân và người thu mua hoang dã được trả giá công bằng hơn.
  • Sự phù hợp tốt hơn với các phát triển luật pháp và chính sách liên quan đến tiếp cận và chia sẻ lợi ích (ABS) và Nghị định thư Nagoya.
  • Phù hợp hơn nữa với các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và Nhân quyền và các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế.
  • Phương pháp tiếp cận cải tiến liên tục (từng bước), với một số hành động có thể được ưu tiên trong các giai đoạn trong tương lai.

UEBT hoan nghênh mọi đề xuất, đầu vào hoặc giải thích rõ hơn đối với tiêu chuẩn UEBT.