THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI THÂN THIỆN VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC Ở KHU VỰC SÔNG MEKONG

UNCTAD điều phối các hoạt động nhằm liên kết thương mại với việc sử dụng bền vững đa dạng sinh học và tối đa hóa lợi ích.

Các quốc gia trong khu vực Mekong đã dẫn đầu trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ dựa trên việc sử dụng bền vững đa dạng sinh học trong nhiều năm.

Nhiều người cũng đã phê chuẩn Nghị định thư Nagoya về Tiếp cận và Chia sẻ Lợi ích , trong đó đặt ra tiêu chuẩn tối thiểu cho các quy định về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng chúng.

Mặc dù là các bên của thỏa thuận quốc tế này, nhưng chỉ một số quốc gia có luật và quy định về Tiếp cận và Chia sẻ Lợi ích (ABS).

Nhiều quốc gia hiện đang tìm cách thiết lập hệ thống ABS của riêng họ xem xét các ưu tiên đa dạng sinh học quốc gia của họ, bao gồm cả sự phát triển tiềm năng của chuỗi giá trị BioTrade.

BioTrade đề cập đến việc thu thập, sản xuất, chuyển đổi và thương mại hóa hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc từ đa dạng sinh học bản địa theo các tiêu chí bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế, được gọi là Nguyên tắc và Tiêu chí của BioTrade .

Ếch bay Helen, Rhacophorus helenae , cách Thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam chưa đầy 100km

© WWF / Jodi JL Rowley

 

Hệ thống thân thiện với BioTrade

UNCTAD đang hỗ trợ phát triển hệ thống ABS thân thiện với BioTrade ở khu vực sông Mekong.

Lucas Assuncão, người đứng đầu chi nhánh thương mại, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của UNCTAD cho biết: “Chúng tôi đang tạo ra và phổ biến các nghiên cứu và thông tin để cho phép các quốc gia dần dần tuân thủ các tiêu chuẩn ABS nhằm giúp đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững.

Vào ngày 4 và 5 tháng 12, UNCTAD đã quy tụ đại diện của các chính phủ, tổ chức liên chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự để thảo luận về những phát triển trong việc thực hiện các quy tắc của ABS và BioTrade tại Việt Nam, Lào và Myanmar.

Hội thảo do Helvetas Swiss Intercooperation đồng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam, trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động Mekong do UNCTAD thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Global BioTrade với sự hợp tác của Ban Thư ký Nhà nước về Kinh tế Thụy Sĩ SECO.

Những người tham gia hội thảo đã tìm hiểu về các trường hợp dự án BioTrade khu vực được thực hiện trong khuôn khổ dự án BioTrade khu vực của Helvetas ở Đông Nam Á .

Họ cũng đã tìm hiểu về nghiên cứu chính sách của UNCTAD về ABS, BioTrade và quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, cũng như các điều khoản hợp đồng mẫu BioTrade và ABS ở Lào.

Ngoài ra, họ đã tìm hiểu về tình hình của các hoạt động trong Kế hoạch Hành động Mekong, đã được sửa đổi cho giai đoạn thực hiện tiếp theo vào năm 2020.

Hội thảo cũng bao gồm trao đổi liên chính phủ, nơi đại diện chính phủ Việt Nam, Lào và Myanmar chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm liên quan về những thành công và thách thức khi thực hiện ABS.

Điều này giúp họ xác định và lưu giữ kiến thức mà nếu không sẽ bị mất do luân chuyển nhân viên và chấm dứt các dự án tại các cơ quan làm việc trên ABS.

Nó cũng khuyến khích việc áp dụng các thực hành tốt dựa trên các bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện ABS ở các nước láng giềng.

UNCTAD sẽ tiếp tục điều phối các hoạt động trong khu vực Mekong để tránh trùng lặp các nỗ lực, tăng cường hợp lực, tối đa hóa lợi ích từ các bài học kinh nghiệm và gắn kết hơn nữa thương mại với sử dụng bền vững đa dạng sinh học và xóa đói giảm nghèo.

Sáng kiến BioTrade thúc đẩy thương mại bền vững nhằm hỗ trợ các mục tiêu của Công ước Đa dạng sinh học, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp cũng như các hiệp định môi trường đa phương khác và các mục tiêu toàn cầu của Liên hợp quốc.