TẬP HUẤN KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÓ MÚI HỮU CƠ Ở HÀ TĨNH

TẬP HUẤN KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÓ MÚI HỮU CƠ Ở HÀ TĨNH

 

Trong khuôn khổ dự án ASEAN – Đức “Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản bền vững tại ASEAN” (ASEAN Agrtrade) với hoạt động xây dựng mô hình công – tư liên kết theo chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất tới tiêu thụ” được triển khai bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Cục Trồng trọt – Bộ NN&PTNT, Quỹ đổi mới Nông nghiệp ASEAN (AIF) đã được thành lập nhằm thúc đẩy thực thi các sáng kiến đổi mới theo định hướng thị trường đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và bền vững. 

 

Các học viên sản xuất bưởi Phúc Trạch thôn Phú Lễ xã Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh tham gia tập huấn

 

Hoạt động “Tập huấn cho nông dân về thực hành canh tác Cam, Bưởi theo tiêu chuẩn hữu cơ và tập huấn về Hệ thống bảo đảm có sự tham gia của các bên đối với ngành cây có múi tỉnh Hà Tĩnh” được triển khai là 5 đợt tập huấn với 120 thành viên ở 3 HTX sản xuất bưởi Phúc Trạch diện tích 28 ha tại Thôn Ngọc Bội và Thôn Phú Lễ, xã Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh và 9 thành viên ở Tổ dân phố Khe Thờ, Thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh trồng 16 ha cam chanh. Các học viên được tập huấn các nội dung về nông nghiệp hữu cơ và sinh lý cây ăn quả ở từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển từ đó biết cách chăm sóc, quản lý hiệu quả theo tiêu chuẩn PGS Việt Nam.

 

Dự kiến sau 4 đợt tập huấn về kiến thức sản xuất hữu cơ sẽ tập huấn về hệ thống đảm bảo có sự tham gia và thành lập Ban điều phối PGS Hà Tĩnh để quản lý chất lượng sản phẩm. Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh là đối tác triển khai các hoạt động tại địa phương.

 

Đ/c Nguyễn Minh Trí – Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Hà Tĩnh phát biểu khai mạc

Đ/c Phạm Anh Thái – PCT UBND xã Hương Trạch phát biểu ý kiến

Trao đổi với các thành viên sản xuất cam chanh ở TDP Khe Thờ, Thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Hướng dẫn bao quả bưởi và quản lý sâu bệnh trên cây bưởi Phúc Trạch

Hướng dẫn bao quả bưởi và quản lý sâu bệnh trên cây bưởi Phúc Trạch

Hướng dẫn bao quả bưởi và quản lý sâu bệnh trên cây bưởi Phúc Trạch

 

Các tư vấn là chuyên gia Võ Tá Phong, nguyên là cán bộ Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh người đã có hơn 30 nghiên cứu và sản xuất trên cây có múi và TS. Trần Thị Thanh Bình – Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Viện Quản lý đất đai &PTNT, Đại học Lâm Nghiệp sẽ trực tiếp giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành trên các mô hình sản xuất bưởi Phúc Trạch và cam chanh.

Hy vọng, sau khi kết thúc dự án các thành viên trong HTX sẽ chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ và xây dựng được vùng nguyên liệu cây ăn quả hữu cơ ở Hà Tĩnh.

 

NGUT. TS. Trần Thị Thanh Bình – Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ (COA) – Đại học Lâm nghiệp