Thẻ: xúc tiến thương mại hữu cơ

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TOÀN THỜI GIAN TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TOÀN THỜI GIAN 1. GIỚI THIỆU CHUNG Đơn vị …

03/02/2023

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ DỰ ÁN TOÀN THỜI GIAN TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ DỰ ÁN TOÀN THỜI GIAN 1. GIỚI …

01/02/2023

CUNG CẤP DỮ LIỆU/BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Cung cấp dữ liệu/báo cáo thị trường Nội dung chi tiết về dịch …

07/01/2023

DỊCH VỤ KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU KHÁC Tại sao chọn chúng tôi?  Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ …

07/01/2023

DỊCH VỤ KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA Tại sao chọn chúng tôi?  Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt …

07/01/2023

DỊCH VỤ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI BIOFACH MỸ Vì sao chọn Biofach Mỹ Sau nhiều năm XTTM thành công …

07/01/2023

DỊCH VỤ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BIOFACH ĐỨC Vì sao chọn chúng tôi Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt …

05/01/2023

PGS VIỆT NAM – CUỘC HỌP ĐIỀU CHỈNH GIÁ SẢN PHẨM CỦA LIÊN NHÓM THANH XUÂN Liên nhóm hữu cơ …

27/12/2022

DỊCH VỤ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA VOAA I – Dịch vụ xúc tiến thương mại Biofach Đức  Vì sao …

20/12/2022

TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU THỊ TRƯỜNG EU VÀ YÊU CẦU BỀN VỮNG ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM …

12/12/2022

CÓ GÌ MỚI TẠI BIOFACH VÀ VIVANESS 2023? BIOFACH – hội chợ thương mại hàng đầu thế giới về thực …

06/12/2022