Thẻ: tieuchuanhuuco

TRỞ THÀNH NGƯỜI TIÊU DÙNG HỮU CƠ TOÀN CẦU (P2) 2. CHỨNG NHẬN HỮU CƠ MỸ (USDA)   Tại Mỹ, …

12/12/2022

TIÊU CHUẨN JAS ORGANIC CHO RONG/TẢO HỮU CƠ (JAS 0018:2021) – CƠ HỘI CHO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT …

08/12/2022

LUÂN CANH CÂY TRỒNG TRONG SẢN XUẤT HỮU CƠ           Trồng cùng một loại cây trồng trên cùng một nơi …

07/12/2022

DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT TRONG CHẤT HỮU CƠ: XỬ LÝ TỒN DƯ DƯ LƯỢNG Quy định hữu cơ mới (EU) …

07/12/2022

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN PHÂN LÂN NUNG CHẢY – QUY ĐỊNH KỸ THUẬT TRONG NÔNG NGHIỆP …

03/12/2022