Thẻ: EUorganic

CHẤT XƠ HỮU CƠ MỚI TỪ CAM QUÝT DÀNH CHO THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG Fiberstar là công ty hàng …

09/02/2023

CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM PHÁT TRIỂN CỦA CANH TÁC HỮU CƠ TẠI CHÂU ÂU Tỷ lệ đất nông nghiệp của …

07/02/2023

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN HỮU CƠ Sản phẩm có chứng nhận hữu cơ đang có nhu cầu lớn …

03/01/2023

TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU THỊ TRƯỜNG EU VÀ YÊU CẦU BỀN VỮNG ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM …

12/12/2022

DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT TRONG CHẤT HỮU CƠ: XỬ LÝ TỒN DƯ DƯ LƯỢNG Quy định hữu cơ mới (EU) …

07/12/2022

CÓ GÌ MỚI TẠI BIOFACH VÀ VIVANESS 2023? BIOFACH – hội chợ thương mại hàng đầu thế giới về thực …

06/12/2022

BEING ORGANIC IN EU: THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG HỮU CƠ Ở Ý VÀ ĐỨC “BEING ORGANIC in EU – Chọn …

06/12/2022

CÔNG BỐ CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI THƯỞNG HỮU CƠ CHÂU ÂU LẦN THỨ NHẤT Ngày 23/09/2022, Giải thưởng …

06/10/2022