Thẻ: Chungnhanhuuco

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN HỮU CƠ Sản phẩm có chứng nhận hữu cơ đang có nhu cầu lớn …

03/01/2023

BẢN TIN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THÁNG 11 NĂM 2022 Tại Lễ kỷ niệm, 16 cúp vàng, 18 cúp bạc …

15/12/2022

TRỞ THÀNH NGƯỜI TIÊU DÙNG HỮU CƠ TOÀN CẦU (P2) 2. CHỨNG NHẬN HỮU CƠ MỸ (USDA)   Tại Mỹ, …

12/12/2022

TIÊU CHUẨN JAS ORGANIC CHO RONG/TẢO HỮU CƠ (JAS 0018:2021) – CƠ HỘI CHO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT …

08/12/2022