SẢN LƯỢNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HỮU CƠ CỦA EU: ĐỘNG VẬT HỮU CƠ CÓ VỎ TĂNG MẠNH, CÁ CÓ VÂY GẶP KHÓ KHĂN ĐỂ GIỮ VỮNG SẢN LƯỢNG

SẢN LƯỢNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HỮU CƠ CỦA CHÂU ÂU: ĐỘNG VẬT CÓ VỎ HỮU CƠ TĂNG MẠNH, CÁ CÓ VÂY GẶP KHÓ KHĂN ĐỂ GIỮ VỮNG SẢN LƯỢNG

     Một báo cáo mới của EUMOFA (1) cho thấy sản lượng nuôi trồng thủy sản hữu cơ của Châu Âu đã tăng 60% trong 5 năm (2015 – 2020) chủ yếu là do sản lượng vẹm hữu cơ tăng. Tuy nhiên, sản xuất hữu cơ từ cá có vây đang bị đình trệ hoặc thậm chí giảm, chủ yếu là do nhu cầu hạn chế và khó khăn kỹ thuật để áp dụng quy định hữu cơ của EU. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ở cấp độ 27 tại Châu Âu được ước tính khoảng 74032 tấn năm 2020, chiến 6,4% tổng sản phẩm thủy sản của Châu Âu. 

     Dựa trên thông tin thu thập được từ nghiên cứu này (châu Âu và quốc gia), loài chính được sản xuất là trai (41936 tấn) chiếm hơn một nửa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản hữu cơ, tiếp theo là cá hồi salmon (12870 tấn), cá hồi trout (4590 tấn), cá chép (3562 tấn), hàu (3228 tấn), cá chẽm châu Âu (2750 tấn).

     Các nhà sản xuất chính của EU về nuôi trồng thủy sản hữu cơ là Irelad (cá hồi và vẹm), Ý (vẹm và cá vây tay), Pháp (hàu, vẹm và cá hồi), Hà Lan (vẹm), Tây Ban Nha (vẹm và cá tầm), Đức, Đan Mạch và Bulgaria (trai).

    Sự phát triển chính trong những năm qua là:

  • Sản lượng vẹm hữu cơ tăng đáng kể, chủ yếu từ Hà Lan, Ý, Đức, Ireland, Đan Mạch, Pháp, Tây Ban Nha và Bulgari. Sản lượng vẹm hữu cơ chiếm 41.936 tấn vào năm 2020 (10% sản lượng vẹm của EU) so với 18379 tấn vào năm 2015.
  • Tăng sản lượng hàu hữu cơ ở cấp độ EU (chủ yếu được sản xuất tại Pháp), khoảng 3220 tấn được sản xuất tại Pháp vào năm 2020 so với dưới 900 tấn năm 2018.
  • Sự sụt giảm hoặc đình trệ đối với hầu hết các loài cá có vây:
  • Giảm nhẹ sản lượng cá hồi hữu cơ, điều này chỉ yếu là do sản lượng của Ireland giảm (12870 tấn năm 2020 so với mức đỉnh 16481 tấn năm 2017) và do Brexit (Anh sản xuất 2400 tấn năm 2015).
  • Tính ổn định của sản xuất cá hồi hữu cơ: 4590 tấn vào năm 2020 so với 4700 tấn vào năm 2015 (EU 27)
  • Giảm sản lượng cá chép hữu cơ: ước tính khoảng 3562 tấn vào năm 2020 (7000 tấn năm 2015), các nhà sản xuất cá chép hữu cơ chính của EU là Hungary, Romania và Lithuania.
  • Cá chẽm là nhóm cá có vây duy nhất đang có xu hướng gia tăng: 2750 tấn năm 2020 so với 2000 tấn năm 2015, chủ  yếu từ Hi Lạp.

Nguồn ảnh: freepick.com

Nguồn ảnh: pexel @Anastasia Yudin

     Rào cản đối với tăng trưởng nuôi trồng thủy sản hữu cơ:

     Đối với động vật có vỏ, trong hầu hết các trường hợp, có sự khác biệt không lớn giữa nuôi trồng thông thường và hữu cơ về mặt sản xuất. Do đó, chuyển đổi hữu cơ không phức tạp đối với người sản xuất, mặc dù nó làm tăng gánh nặng hành chính.

     Rào cản chính đối với tăng trưởng thị trường đối với phân khúc động vật có vỏ hữu cơ là do các ưu đãi của thị trường có phần hạn chế đối với các nhà sản xuất về giá cả hoặc nhu cầu từ khách hàng.

     Ngoài ra, sự phát triển của quy định hữu cơ của EU về chất lượng nước phù hợp cho sản xuất hữu cơ tạo thêm một số sự không chắc chắn cho các nhà sản xuất trong việc thiết lập chiến lược sản xuất hữu cơ của họ.

     Sản lượng cá có vây hữu cơ không tăng do nhu cầu thị trường hạn chế và những khó khăn kỹ thuật trong sản xuất theo phương thức hữu cơ, bao gồm cả thức ăn hữu cơ và cá con. Ngoài ra, chương trình hữu cơ có thể không phù hợp với phương pháp sản xuất do các nhà sản xuất phát triển (ví dụ: nuôi ghép ao quảng canh ở một số nước Đông Âu hoặc hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn khép kín) hoặc các yêu cầu quốc gia (ví dụ yêu cầu đối với các địa điểm nuôi trồng thủy sản lớn nhất ở Đan Mạch).

     Một khó khăn khác mà các bên liên quan phải đối mặt khi thiết lập một chiến lược giao tiếp rõ ràng với khách hàng của họ là sự cạnh tranh với các chương trình chứng nhận khác (ví dụ như Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản (ASC) hoặc Hội đồng Quản lý Hàng hải (MSC)). Cơ chế này cũng có thể áp dụng cho sản xuất động vật có vỏ ở Hà Lan và thực tế là chương trình hữu cơ chỉ bao gồm các sản phẩm nuôi trồng thủy sản chứ không phải các sản phẩm đánh bắt tự nhiên (các sản phẩm nuôi trồng chiếm khoảng ¼ sản lượng và tiêu thụ thủy sản của EU).

     Báo cáo EUMOFA đề xuất triển vọng tăng trưởng nuôi trồng thủy sản hữu cơ ở EU, những triển vọng này được phân biệt đối với động vật có vỏ và cá có vây, với triển vọng “lạc quan” nếu những khó khăn hiện tại được giải quyết và triển vọng “bi quan” nếu những khó khăn hiện tại không được giải quyết.

     EUMOFA (1) là đài quan sát thị trường châu Âu về nghề cá và nuôi trồng thủy sản – một công cụ tình báo về thị trường về lĩnh vực nghề cá và nuôi trồng thủy sản của Liên minh châu Âu, do Ủy ban châu Âu phát triển. Nó nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch và hiệu quả của thị trường, phân tích động lực thị trường EU và hỗ trợ các quyết định kinh doanh và hoạch định chính sách.

 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-organic-aquaculture-production-steep-rise-organic-shellfish-finfish-struggles-keep-2022-05-23_en