PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GẮN VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC CÓ THỂ HỖ TRỢ PHỤC HỒI COVID-19 NHƯ THẾ NÀO?

Không cảnh rừng nhiệt đới đang bị xóa bỏ để trồng dầu cọ và cao su / © whitcomberd

Một kêu gọi hành động mới nhằm giúp các quốc gia biến BioTrade trở thành đòn bẩy giúp phục hồi và thích ứng trước đại dịch.

Đầu tiên, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu dành riêng cho đa dạng sinh học được tổ chức vào ngày 30 tháng 9, lãnh đạo các quốc gia khác nhau cho biết đại dịch COVID-19 là cơ hội để các quốc gia đặt các kế hoạch hành động đầy tham vọng vào trọng tâm của các chiến lược phục hồi kinh tế hậu Corona.

Một trong những công cụ được các quốc gia sử dụng là Thương mại sinh học (BioTrade) – khái niệm về thu hái, sản xuất, chuyển đổi và thương mại hóa hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc từ đa dạng sinh học theo các Nguyên tắc và Tiêu chí của BioTrade , một bộ hướng dẫn nhấn mạnh tính bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế.

Các thành viên của Ban chỉ đạo về BioTrade của UNCTAD đã đưa ra lời kêu gọi hành động hướng tới các quốc gia nhằm xúc tiến BioTrade để phục hồi kinh tế tốt hơn sau đại dịch, bởi việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học có thể tạo ra việc làm và tăng trưởng kinh tế đồng thời bảo vệ môi trường toàn cầu.

“Liên kết thương mại, đa dạng sinh học và phát triển bền vững là một con đường bắt buộc hướng tới nâng cao khả năng phục hồi  và thích ứng của cộng đồng, khu vực tư nhân và cuối cùng là cấp quốc gia trong các nỗ lực phục hồi sau COVID-19”, Lorena Jaramillo, quan chức kinh tế của UNCTAD cho biết.

BioTrade để phục hồi và thích ứng

Sáng kiến Thương mại Sinh học của UNCTAD là một trong những biện pháp thúc đẩy thương mại hợp pháp, bền vững và truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa và dịch vụ dựa trên đa dạng sinh học phù hợp với các mục tiêu của Công ước về Đa dạng sinh học (CBD)Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Các đối tác của BioTrade và các tác nhân khác đã kêu gọi các quốc gia thúc đẩy mối quan hệ cân bằng giữa các chính sách phục hồi kinh tế sau COVID-19 và các khía cạnh khác nhau của phát triển bền vững.

“Chúng tôi kêu gọi điều này được thực hiện thông qua bảo tồn, tái sinh, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và xây dựng các lợi ích kinh tế xã hội và sinh kế, đặc biệt là ở các cộng đồng nông thôn” trích dẫn một phần tuyên bố chung của họ.

Theo các bên ký kết, điều này sẽ góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp, lành mạnh và bền vững hơn cho tất cả mọi người: quốc gia, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân.

Các bên nhấn mạnh rằng việc sử dụng bền vững đa dạng sinh học và buôn bán các sản phẩm và dịch vụ có nguồn gốc từ đó có mối liên hệ chặt chẽ với việc xây dựng sinh kế bền vững.

“Đa dạng sinh học là nguồn an ninh lương thực chính và thu nhập hộ gia đình, đảm bảo sinh kế của người bản địa và cộng đồng nông thôn. Đây cũng là trung tâm của các công ty dựa trên đa dạng sinh học”.

Tránh các đại dịch trong tương lai, tăng cường hành động

Tuyên bố lưu ý rằng “thương mại các sản phẩm và dịch vụ có nguồn gốc thân thiện với đa dạng sinh học là một yếu tố cần thiết để giảm nguy cơ xuất hiện và lây lan của bệnh cúm động vật và do đó là nguy cơ đại dịch trong tương lai ở thế giới hậu COVID-19”.

Tuyên bố kêu gọi các quốc gia tăng cường các hành động để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc , các mục tiêu của khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Các quốc gia nên thúc đẩy thương mại bền vững các sản phẩm và dịch vụ dựa trên đa dạng sinh học theo các chương trình chia sẻ lợi ích công bằng và bình đẳng, theo tuyên bố.

Các thành viên nêu rõ rằng các biện pháp khuyến khích kinh tế đối với bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, chẳng hạn như BioTrade, có vai trò quan trọng trong giai đoạn phục hồi sau COVID-19.

Các sáng kiến như vậy có thể trực tiếp góp phần hạn chế và ngăn chặn mất đa dạng sinh học, phá rừng và chuyển đổi môi trường sống, các hoạt động gây ô nhiễm và buôn bán trái phép động vật hoang dã, họ nói.

Các thành viên tái khẳng định rằng các Nguyên tắc và Tiêu chí Thương mại Sinh học năm 2020 của UNCTAD cũng như các công cụ và tiêu chuẩn liên quan có thể giúp các quốc gia phát triển các ngành và doanh nghiệp bền vững dựa trên đa dạng sinh học, đồng thời chuyển hướng sang phát triển kinh tế địa phương thông qua thương mại bền vững.

Nguồn: UNCTAD