NHỮNG TIN TỨC TỐT ĐẸP TỪ CÁC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI HỮU CƠ BIOFACH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI NỬA CUỐI NĂM 2022

NHỮNG TIN TỨC TỐT ĐẸP TỪ CÁC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI HỮU CƠ BIOFACH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI NỬA CUỐI NĂM 2022

    Trong vòng 7 tháng, từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2022 chúng ta sẽ thấy không ít hơn 6 tổ chức của các cộng đồng hữu cơ quốc tế trên toàn cầu, theo hai năm thách thức dưới ảnh hưởng của đại dịch. Các sự kiện sẽ được tổ chức tại Thượng Hải, Sao Paulo, Nuremberg, Delhi, Philadelphia và Riyadh.

     Ở Brazil, sự háo hức mong đợi về Biofach Latina Mỹ sau 2 năm tạm nghỉ phù hợp với sự hào hứng về một cuộc hội ngộ ở Hoa Kỳ, nơi Biofach Mỹ đã tái khởi động thành công vào năm 2021 tại địa điểm mới và địa điểm triển lãm ở Philadelphia.

     Năm 2022, Biofach ở Nuremberg phiên bản mùa hè sẽ được diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 7. Tại Biofach thế giới, việc lập kế hoạch cho năm 2023 đang hoàn toàn tiến về phía trước. Hai sự kiện Biofach còn lại, tức là Biofach Nhật Bản (Tokyo) và Biofach phía Đông Nam Á (Bangkok) sẽ diễn ra vào tháng 3 và tháng 7 năm 2023.

Theo: https://bit.ly/3EZM9CP