NHỮNG THÁCH THỨC XUẤT – NHẬP KHẨU GIỮA CHÂU ÂU VÀ HOA KỲ CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN HƠN NỮA CỦA HỮU CƠ

NHỮNG THÁCH THỨC XUẤT - NHẬP KHẨU GIỮA CHÂU ÂU VÀ HOA KỲ CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN HƠN NỮA CỦA HỮU CƠ

Hợp tác giữa Hoa Kỳ-EU trở nên cấp bách cho sự tăng trưởng và phát triển hơn nữa của hữu cơ.

     Các chuyên gia từ Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller (AÖL) [1], Hiệp hội Chế biến và Thương mại Hữu cơ Châu Âu (OPTA [2]) và Hiệp hội Thương mại Hữu cơ (OTA [3]) và Liên minh Toàn vẹn Hữu cơ (AOI) đã chỉ ra những thách thức dự kiến ​​đối với nhập khẩu- xuất khẩu giữa Mỹ và EU theo các quy định mới ở cả hai châu lục đang trong giai đoạn hoàn thiện. Mặc dù có một số thay đổi nhưng vẫn có thời gian chuyển tiếp, điều này sẽ trở nên quan trọng với việc gia hạn hiệp định thương mại vào năm 2025. Nhiều trở ngại, đặc biệt là một số khác biệt quan trọng giữa cả hai quy định, phải được khắc phục. Hai bên cần trao đổi thường xuyên hơn và thông báo nhu cầu của một cách tiếp cận hài hòa để tăng trưởng hơn nữa sản phẩm hữu cơ cũng vì lợi ích của các nhóm nông hộ nhỏ ở các nước thứ ba.

     Johanna Mirenda (OTA) và Johanna Stumpner (AÖL) nhấn mạnh những thay đổi chính sẽ được thực hiện trong các quy định mới của Hoa Kỳ và EU, như yêu cầu cao hơn đối với CB và nhân viên, giới thiệu chứng chỉ nhập khẩu tại Mỹ, chuyển từ tương đương sang tuân thủ ở EU và yêu cầu về kế hoạch di chuyển của hàng hóa nhập khẩu tại TRACES. Alexis Carey (OTA) đã đưa ra một số thông tin cơ bản có giá trị về giá trị kinh tế và lượng sản phẩm xuất khẩu và nhập khẩu của Hoa Kỳ. Đặc biệt về chủ đề hợp tác giữa hai cơ quan, người ta đã đề cập đến việc trao đổi về cả số liệu thống kê và dữ liệu từ hải quan hai bên (ở EU do hệ thống TRACES đề cập) có thể có giá trị lớn để tăng cường tính toàn vẹn hữu cơ.

     Và vị trí của nông dân hữu cơ ở các nước thứ ba thì sao? Bo van Elzakker (AOI [4]) đã trình bày những khác biệt quan trọng nhất giữa các yêu cầu của Hoa Kỳ và EU về chứng nhận nhóm. Cần phải thảo luận thêm về các quy định thực tế chưa được thống nhất để tránh việc các hộ sản xuất nhỏ được chứng nhận là nhóm không phải đối mặt với hai nhóm yêu cầu và chứng nhận khác nhau để gia nhập cả hai thị trường.

     Người điều hành Karst Kooistra (Tradin hữu cơ), thành viên hội đồng quản trị của OPTA, đã kết luận với sự đồng ý của tất cả các diễn giả rằng lĩnh vực hữu cơ ở Hoa Kỳ và EU cần trao đổi thường xuyên hơn và đóng góp các giải pháp cho các cơ quan chức năng để hài hòa nhất có thể trong lĩnh vực mới hiệp định thương mại phải sẵn sàng trước cuối năm 2025. Cho đến thời điểm đó, hiệp định thương mại thực tế đảm bảo trao đổi xuất nhập khẩu hữu cơ trong các điều kiện hiện tại.

Nguồn bài viết: https://opta.bio/2021/02/24/challenges-export-import-eu-vs-webinarcooperation-between-us-eu-becomes-urgent-for-the-further-growth-and-developments-of-organic/