NÂNG CAO NHẬN THỨC

UEBT không chỉ cung cấp các công cụ để tìm nguồn cung ứng một cách tôn trọng, chúng tôi còn nâng cao nhận thức về những thách thức và cơ hội trong việc tìm nguồn cung ứng có đạo đức và chia sẻ các xu hướng trong không gian này. Các công cụ chính của chúng tôi bao gồm Phong vũ biểu Đa dạng Sinh học, hội nghị hàng năm và các ấn phẩm của chúng tôi.

Theo dõi kỳ vọng của người tiêu dùng: Đo lường đa dạng sinh học – Biodiversity Barometer

Đây là báo cáo hàng đầu của UEBT, theo dõi nhận thức về đa dạng sinh học giữa người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong lĩnh vực mỹ phẩm và thực phẩm. Nó dựa trên các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia trong ngành và tổng hợp thông tin chính từ các báo cáo hàng năm của 100 công ty thực phẩm và làm đẹp lớn nhất.

Kể từ năm 2009, UEBT đã đánh giá nhận thức của người tiêu dùng trong số 68.000 người tiêu dùng ở 16 quốc gia khác nhau. Thập kỷ nghiên cứu này là nguồn kiến thức vô giá cho các công ty và chính phủ trong nỗ lực làm cho các lĩnh vực này bền vững hơn.

GHÉ THĂM TRANG WEB BAROMETER ĐA DẠNG SINH HỌC

Hội nghị thường niên
Hội nghị Tìm nguồn cung ứng với Sự tôn trọng hàng năm của UEBT đóng vai trò là sự kiện tiêu biểu để thảo luận về nguồn cung ứng đa dạng sinh học có đạo đức. Hội nghị quy tụ các công ty trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm tự nhiên, cũng như các chuyên gia từ các chính phủ, tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ, để chia sẻ kinh nghiệm và tranh luận các vấn đề chính.