MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY TẮC TĂNG CƯỜNG THỰC THI HỮU CƠ – CHƯƠNG TRÌNH HỮU CƠ QUỐC GIA MỸ (NOP-SOE) phần 1

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY TẮC TĂNG CƯỜNG THỰC THI HỮU CƠ

CHƯƠNG TRÌNH HỮU CƠ QUỐC GIA MỸ (NOP-SOE) – phần 1

 

Với mục tiêu tăng cường giám sát và thực thi việc sản xuất, chế biến và bán các sản phẩm Nông nghiệp hữu cơ (NNHC) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn hữu cơ trong chuỗi cung ứng, xây dựng lòng tin của người tiêu dùng với nhãn hữu cơ của USDA thông qua tăng cường hệ thống giám sát, cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc từ nông trại đến thị trường, Chương trình Hữu cơ Quốc gia (NOP) của Mỹ đã ban hành Quy tắc Tăng cường thực thi hữu cơ (SOE) vào ngày 19/01/2023. Quy tắc này sẽ có hiệu lực từ ngày 20/03/2023 và bắt buộc tất cả các hoạt động sẽ cần phải tuân thủ đầy đủ từ ngày 19 tháng 3 năm 2024. Thay đổi lớn nhất trong Quy tắc Tăng cường thực thi hữu cơ (SOE) này là nhiều hoạt động hơn trong chuỗi cung ứng hữu cơ sẽ cần được chứng nhận hữu cơ. 

 

Các chủ đề được đề cập đến bao gồm:

1. Ai cần được chứng nhận

2. Hàng hữu cơ nhập khẩu vào Hoa Kỳ

3. Nhận dạng hữu cơ trên các thùng chứa không bán lẻ

4. Tăng cường kiểm tra tại chỗ 

5. Giấy chứng nhận hoạt động hữu cơ và cơ sở dữ liệu toàn vẹn hữu cơ

6. Đào tạo nhân sự và trình độ chuyên môn

7. Chấp nhận hệ thống đánh giá sự phù hợp của nước ngoài

8. Tuân thủ, Hòa giải và Khiếu nại

9. Nhóm nhà sản xuất, văn phòng vệ tinh và tương đương

10. Ghi nhãn phi bán lẻ và tính phần trăm hữu cơ

11. Truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng và ngăn chặn gian lận hữu cơ

 

 

 

1.  Ai cần được chứng nhận? 

Các đối tượng bị điều chỉnh:

– Cá nhân/tổ chức đang xem xét chứng nhận hữu cơ

– Hoạt động sản xuất và chế biến đang được chứng nhận hữu cơ

– Nhà môi giới, thương nhân và nhà nhập khẩu chưa được chứng nhận hữu cơ

– Vận chuyển và lưu trữ sản phẩm hữu cơ (logistic)

– Nhà bán lẻ sản phẩm hữu cơ

– Tiếp nhận hoặc xem xét giấy chứng nhận hoạt động hữu cơ

– Các tổ chức chứng nhận, đánh giá viên

– Nhập khẩu và/hoặc xuất khẩu sản phẩm hữu cơ vào Hoa Kỳ

Các nhà sản xuất quy mô nhỏ:

– Được miễn chứng nhận theo mục §205.101(a)

– Tổng thu nhập từ sản phẩm hữu cơ ≤ 5000 USD/năm

– Không phải nộp kế hoạch hệ thống hữu cơ

– Phải tuân thủ yêu cầu sản xuất và chế biến (phần C) và ghi nhãn (phần D), bao gồm yêu cầu ngăn chặn sự trộn lẫn và tiếp xúc với chất cấm (§205.272)

– Không đại diện cho sản phẩm hữu cơ

– Không sử dụng dấu hữu cơ

– Không được xác định là hữu cơ trong sản phẩm được chế biến khác

2. Hàng nhập khẩu hữu cơ vào Hoa Kỳ:

 

Bất kỳ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ nào được nhập khẩu vào Hoa Kỳ đều phải được liên kết với Giấy chứng nhận Nhập khẩu Chương trình Hữu cơ Quốc gia (“Giấy chứng nhận nhập khẩu NOP”) hợp lệ. Trước đây, giấy chứng nhận này chỉ sử dụng cho các sản phẩm hữu cơ được nhập khẩu từ các quốc gia đã được công nhận tương đương với USDA.

Giấy chứng nhận nhập khẩu NOP có các đặc điểm sau:

– Là chứng chỉ giao dịch hoặc bộ dữ liệu có chứa thông tin chi tiết về: số lượng, nguồn gốc, điểm đến, tổ chức chứng nhận, mã số thuế, tổng khối lượng, tiêu chuẩn chứng nhận, hồ sơ lô hàng của sản phẩm hữu cơ được nhập khẩu vào Hoa Kỳ

– Được cấp bởi cơ quan chứng nhận của nhà xuất khẩu được chứng nhận cuối cùng gửi sản phẩm đến Hoa Kỳ.

– Phải có sẵn dưới dạng hồ sơ điện tử và được lưu trữ trên hệ thống theo dõi của Hoa Kỳ.

– Phải được xuất trình cho Cơ quan Hải quan (CBP) thông qua Môi trường thương mại tự động (ACE).

 

3. Nhận dạng hữu cơ trên các thùng chứa không bán lẻ

 

– Các thùng chứa không bán lẻ bắt buộc phải được đánh dấu bằng tuyên bố xác định sản phẩm là hữu cơ và phải bao gồm thông tin duy nhất sẽ liên kết các thùng này với tài liệu theo dõi kiểm toán.

– Thông tin có thể bao gồm: số lô sản xuất, thông tin vận chuyển, số nhận dạng duy nhất cho lô hàng, thông tin liên hệ, các hướng dẫn xử lý đặc biệt, con dấu hữu cơ, tên cơ quan chứng nhận…

4. Tăng cường kiểm tra tại chỗ:

 

Thanh tra tại chỗ các hoạt động hữu cơ được chứng nhận là một công cụ cực kỳ quan trọng được sử dụng để xác minh hoạt động tuân thủ Đạo luật và các quy định hữu cơ. Việc xây dựng quy tắc này tăng cường lợi ích của việc kiểm tra tại chỗ bằng cách yêu cầu các cơ quan chứng nhận:

– Tiến hành một số lượng tối thiểu các cuộc kiểm tra không báo trước mỗi năm. Số cuộc kiểm tra không báo trước tối thiểu 5% các hoạt động được chứng nhận/năm. Kiểm tra này có thể được tính là định kỳ nếu có đại diện có thẩm quyền, kiểm tra toàn bộ và có thể lấy mẫu và tính vào mẫu kiểm tra định kỳ). Thông báo kiểm tra tối đa trước 4 giờ.

– Kiểm tra cân bằng khối lượng trong quá trình kiểm tra tại chỗ.

– Xác minh khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và thành phần trong một hoạt động hoặc trong chuỗi cung ứng. Hoạt động truy xuất nguồn gốc này đòi hỏi 3 yếu tố cơ bản: (1) truy xuất nguồn gốc trong một hoạt động đơn lẻ, (2) truy xuất nguồn gốc lùi một bước từ hoạt động trong chuỗi cung ứng, (3) khả năng truy xuất nguồn gốc của bên thứ ba trong toàn bộ chuỗi cung ứng – từ nguồn đến người tiêu dùng.

Tags: chứng nhận hữu cơ USDA, hữu cơ, HỮU CƠ QUỐC TẾ, luật hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ