MỜI THẦU ĐƠN VỊ IT CHO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

MỜI THẦU ĐƠN VỊ IT CHO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam trân trọng gửi tới anh chị thông tin mời thầu đơn vị xây dựng và phát triển hệ thống thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu cho Dự án Tăng cường năng lực cho nông dân quy mô nhỏ thông qua việc thống nhất mạng lưới PGS hữu cơ tại Việt Nam (ESUP) giai đoạn 2022 – 2024.

Thông tin chi tiết mời anh chị đọc thêm trong file đính kèm: https://bit.ly/3PKqF1M

Hồ sơ: 01 Bộ hồ sơ năng lực đơn vị thực hiện.

THỜI HẠN nộp hồ sơ: TRƯỚC 17h00 ngày 09 tháng 06 năm 2022

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Văn phòng Ban quản lý dự án ESUP, Hiệp hội NNHC VN

Tầng 9, cung Trí thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mời anh chị đọc thông tin và chia sẻ tới những cá nhân, đơn vị có quan tâm.

Văn phòng Hiệp hội NNHC VN.