LỄ KHỞI ĐỘNG HỢP PHẦN 3 DỰ ÁN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI VÀ XÚC TIẾN XUẤT KHẨU VIỆT NAM DO CHÍNH PHỦ THỤY SĨ TÀI TRỢ

LỄ KHỞI ĐỘNG HỢP PHẦN 3 DỰ ÁN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI VÀ XÚC TIẾN XUẤT KHẨU VIỆT NAM DO CHÍNH PHỦ THỤY SĨ TÀI TRỢ

      Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã tham dự  “Lễ khởi động Hợp phần 3 Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ” và công bố Mẫu đề xuất tài trợ – Chương trình Hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh – Đợt 1” do Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) tổ chức tại Hà Nội.

     “Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ” (sau đây gọi tắt là Dự án SwissTrade) là chương trình hỗ trợ kỹ thuật về thương mại trong 4 năm (từ 2021 – 2024) do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO) tài trợ với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm tỷ lệ đói nghèo thông qua tăng cường hoạt động thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thông qua cải thiện các điều kiện khung thuận lợi cho phát triển xuất nhập khẩu, tăng cường cơ chế đối thoại công tư và phát triển hệ sinh thái năng động hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu.

     Mục tiêu tổng thể của Dự án: Nâng cao thành tích xuất khẩu và năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam một cách bền vững và toàn diện thông qua cải thiện các điều kiện khung thuận lợi cho phát triển xuất nhập khẩu, tăng cường cơ chế đối thoại công – tư và phát triển hệ sinh thái năng động hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu.

     Dự án có 3 hợp phần, Cục XTTM là cơ quan đầu mối được Bộ Công thương giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai các hoạt động thuộc Hợp phần 3 của Dự án. Hợp phần 3 Dự án SwissTrade tập trung xây dựng và triển khai “Chương trình Hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh – gọi tắt là chương trình ICG” với mục đích tăng cường năng lực dịch vụ xuất khẩu, hỗ trợ xây dựng HỆ SINH THÁI XÚC TIẾN XUẤT KHẨU thông qua tài trợ cho các Tiểu dự án của Tổ chức hỗ trợ thương mại (BSO) ở cả khu vực công và tư để triển khai các sáng kiến về hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

     Chương trình ICG dự kiến sẽ tài trợ từ 10 – 15 Tiểu dự án, được lựa chọn thông qua một quy trình cạnh tranh và triển khai qua ba (03) đợt mời nộp đề xuất dự án.

    Tại sự kiện Lễ khởi động này, Cục XTTM đã chính thức công bố “Mẫu đề xuất tài trợ Chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh” và các tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục, tiêu chí của Chương trình.

    Sau khi tham dự buổi Lễ, Hiệp hội nhận thấy đây là một dự án quan trọng và rất tiềm năng, Hiệp hội sẽ nghiên cứu và nhanh chóng đưa ra các sáng kiến để có thể trở thành 1 trong các Tiểu dự án của chương trình ICG, hỗ trợ nâng cao thành tích xuất khẩu và năng lực cạnh tranh quốc tế của các Doanh nghiệp vừa vả nhỏ sản xuất hữu cơ một cách bền vững và toàn diện.

Trần Hoa – Văn phòng Hiệp hội NNHC VN tổng hợp