LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN PHÂN LÂN NUNG CHẢY – QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN PHÂN LÂN NUNG CHẢY
- QUY ĐỊNH KỸ THUẬT TRONG NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Hiện nay hệ thống tiêu chuẩn quốc gia có đã có hơn 60 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về phân bón, bao gồm các tiêu chuẩn về quy định kỹ thuật đối với phân ure, phân DAP, phân hữu cơ vi sinh vật, chế phẩm sinh học; các tiêu chuẩn về lấy mẫu và phương pháp xác định các chỉ tiêu của phân bón. Trong đó cũng có tiêu chuẩn quốc gia cho phân lân nung chảy là TCVN 1078:2018. Tuy nhiên tiêu chuẩn này chưa có tiêu chí quy định cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022 – 2023, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 134 Phân bón được giao nhiệm vụ xây dựng soát xét 01 TCVN về Phân lân nung chảy – Quy định kỹ thuật. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho các dự thảo TCVN.

  1. Thuyết minh tiêu chuẩn
  2. Dự thảo tiêu chuẩn

Ý kiến của tổ chức, cá nhân xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 30/1/2023 theo địa chỉ sau:

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 – Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38361467

Bản điện tử ý kiến gửi về địa chỉ hòm thư: tc3@vsqi.gov.vn

Theo: Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (VSQI)

Tags: quy định kỹ thuật hữu cơ, TCVN, tiêu chuẩn hữu cơ, tieuchuanhuuco, Vật tư đầu vào