KHÓA HỌC

Danh sách khóa học

XUYÊN KHUNG-Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

24 lessons
10 học viên đăng ký
students
24 lessons
Miễn phí

Xuyên khung (Ligusticum striatum) là một loài thực vật hay được...

Miễn phí

KIM TIỀN THẢO- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

21 lessons
3 học viên đăng ký
students
21 lessons
Miễn phí

Kim tiền thảo (Desmodium styracifolium) là một dược liệu quý...

Miễn phí

ÍCH MẪU- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

23 lessons
5 học viên đăng ký
students
23 lessons
Miễn phí

Ích mẫu (Leonurus japonicus Houtt.) là dược liệu được sử...

Miễn phí

ĐƯƠNG QUY- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

23 lessons
6 học viên đăng ký
students
23 lessons
Miễn phí

Đương Quy (Angelica acutiloba (Siebold & Zucc.) Kitag) là dược...

Miễn phí

DIỆP HẠ CHÂU- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

23 lessons
8 học viên đăng ký
students
23 lessons
Miễn phí

Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus Schum, Et Thonn) là một...

Miễn phí

CÁT CÁNH- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

23 lessons
1 học viên theo học
students
23 lessons
Miễn phí

Cát cánh (Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC) là dược liệu...

Miễn phí

CÀ GAI LEO- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

23 lessons
3 học viên đăng ký
students
23 lessons
Miễn phí

Cà gai leo (Solanum hainanense Hance) là dược liệu quý...

Miễn phí

ATISÔ – Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

23 lessons
8 học viên đăng ký
students
23 lessons
Miễn phí

Atisô (Cynara scolymus L.) là một dược liệu quý trong...

Miễn phí

CÂY ỚT – Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn hữu cơ

27 lessons
9 học viên đăng ký
students
27 lessons
Miễn phí

Ớt (Capsium frutescens L) có nguồn gốc từ châu Mỹ,...

Miễn phí

CÂY GỪNG – Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn hữu cơ

22 lessons
8 học viên đăng ký
students
22 lessons
Miễn phí

Gừng (Zingiberaceae) được trồng nhiều ở Việt Nam cũng như...

Miễn phí

CÂY NGHỆ – Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn hữu cơ

16 lessons
5 học viên đăng ký
students
16 lessons
Miễn phí

Nghệ (Zingiberaceae) được trồng nhiều ở Việt Nam, là cây...

Miễn phí

CÂY BẠCH CHỈ – Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

22 lessons
3 học viên đăng ký
students
22 lessons
Miễn phí

Bạch Chỉ (Angelica Dahurica) là dược liệu quý trong y...

Miễn phí