IFOAM HỮU CƠ CHÂU ÂU RA MẮT HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC SỬ DỤNG HƯƠNG LIỆU TRONG THỰC PHẨM HỮU CƠ

IFOAM HỮU CƠ CHÂU ÂU RA MẮT HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC SỬ DỤNG HƯƠNG LIỆU TRONG THỰC PHẨM HỮU CƠ

Một trong những điểm mới của Quy định hữu cơ của Liên minh Châu Âu (EU) 2018/848 là hạn chế việc sử dụng hương liệu tự nhiên trong các sản phẩm hữu cơ và khả năng sản xuất và chứng nhận hương liệu hữu cơ.

Theo Quy định Hữu cơ trước đây (EC) số 834/2007, tất cả các loại hương liệu tự nhiên đều được phép sử dụng trong chế biến hữu cơ. Theo các yêu cầu mới áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, chỉ một số hương liệu tự nhiên nhất định mới được sử dụng trong thực phẩm hữu cơ.

Lấy ví dụ về hương liệu chanh, chỉ loại đầu tiên được liệt kê dưới đây có thể được sử dụng để chế biến hữu cơ: 

  • Hương liệu chanh tự nhiên (được phép sử dụng): ít nhất 95% là chanh;
  • Hương liệu chanh tự nhiên với các hương liệu tự nhiên khác: có vị giống như chanh nhưng bao gồm ít hơn 95% chanh. (không được phép sử dụng)
  • Hương liệu tự nhiên nhưng không có chanh. (không được phép sử dụng)

Vì việc sản xuất hương liệu và thành phần của chúng là những chủ đề khá phức tạp, các nhà sản xuất hữu cơ và cơ quan kiểm soát vẫn còn nhiều câu hỏi.

Đây là lý do tại sao IFOAM Organics Europe vừa đưa ra hướng dẫn sử dụng hương liệu trong thực phẩm hữu cơ, hiện đã được cung cấp cho công chúng. 

Hương liệu được đề cập trong 3 điểm của Quy định hữu cơ:

1. Điều 16: Quy tắc sản xuất thực phẩm chế biến

2. Chương 4: ghi nhãn => quy tắc cho hương liệu hữu cơ

3. Phụ lục II – Phần IV: Thực phẩm chế biến, quy tắc sản xuất

Theo Quy định hữu cơ mới, chỉ:

a) Các hương liệu tự nhiên được chiết xuất từ thành phần hương liệu đạt ít nhất 95% trọng lượng từ nguyên liệu nguồn có thể đặt tên (thực phẩm, loại thực phẩm, có nguồn gốc thực vật hoặc động vật)

và / hoặc

b) Có thể sử dụng các chế phẩm tạo hương từ thực phẩm.

Cũng cần lưu ý rằng

c) hương liệu trong thực phẩm hữu cơ được tính là thành phần nông nghiệp cho các mục đích tính toán và

hạn chế số lượng (xem chương 6.1)

d) hương liệu thông thường chỉ có thể được sử dụng trong thực phẩm hữu cơ với tỷ lệ tối đa là 5% trọng lượng (xem chương 6.2).

Hương liệu thông thường có thể được sử dụng nếu

e) chúng cũng như các thành phần của chúng không chứa các sinh vật biến đổi gen (GMO) và không được sản xuất từ hoặc bởi GMO (xem chương 7.1)

f) không chứa vật liệu nano (xem chương 7.2)

 

g) chưa được xử lý bằng bức xạ ion hóa (xem Chương 7.3)

Mời anh/chị đọc bản hướng dẫn chi tiết bằng tiếng anh tại đây.  

Link bài viết gốc: https://www.organicseurope.bio/news/ifoam-organics-europe-launches-a-guideline-on-the-use-of-flavourings-in-organic-food/

hướng dẫn hương liệu hữu cơ