HỮU CƠ CÓ THỂ LÀ MỘT GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Hữu cơ có thể là một giải pháp để đạt được những mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

     Hiệp hội Thương mại hữu cơ của Hiệp hội thương mại thực phẩm bền vững (SFTA) đã đưa ra 4 chiến lược chính để đẩy mạnh hữu cơ trong cuộc chiến chấm dứt nạn đói toàn cầu và bảo vệ hành tinh này – cách đạt được một hệ thống thực phẩm bền vững trên toàn thế giới – một chương trình do Liên hợp quốc tài trợ. 

     Hội đồng hữu cơ bền vững đã trình bày trong báo cáo tới Liên hợp quốc (LHQ): “hữu cơ mang lại nhiều lợi ích cho môi trường, cho cả cuộc sống và tuổi thọ của con người”. “Thực hành nông nghiệp hữu cơ xây dựng và nuôi dưỡng đất lành mạnh, giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo tồn sử dụng nước, giảm tiêu thụ, phơi nhiễm thuốc trừ sâu, thúc đẩy quần thể động vật thụ phấn, cho phép khả năng canh tác tự duy trì lâu dài để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên hành tinh của chúng ta, và cuối cùng là kiên cường hơn trước các điều kiện thời tiết khắc nghiệt”. 

 Hội đồng hiệp hội thương mại đã xác định bốn lĩnh vực quan trọng cần tập trung để tận dụng những lợi ích của hữu cơ, mở rộng mô hình và cho phép hữu cơ giúp tạo ra một hệ thống thực phẩm bền vững toàn cầu:

1. Các chính sách liên bang:

Hội đồng đã chỉ ra một số chính sách liên bang của Hoa Kỳ cần được cải thiện để thúc đẩy sự phát triển của hệ thống thực phẩm hữu cơ công bằng. Trong số này có:

  • cải cách trợ cấp để khuyến khích canh tác bền vững.
  • cải cách bảo hiểm cây trồng để cung cấp một mạng lưới an toàn đầy đủ cho nông dân sản xuất hữu cơ; 
  • hỗ trợ và tài trợ nhiều hơn để giúp nông dân trong quá trình chuyển đổi; tăng vốn và hỗ trợ kỹ thuật cho hữu cơ.
  • và nhiều nghiên cứu hơn dành riêng cho nông nghiệp hữu cơ.

2. Hòa nhập và trao quyền

     Mặc dù Nông nghhiệp hữu cơ (NNHC) đã được chứng minh là có thể thúc đẩy kinh tế nông thôn và địa phương bằng cách đưa ra các phương án canh tác có lợi và tạo thêm việc làm cho cộng đồng nông dân. Nhưng cơ hội của NNHC vẫn còn nằm ngoài khả năng của nhiều người, và đặc biệt cho những người nông dân bị thiệt thòi. Nó khuyến nghị công nhân nông trại, người bản địa và những người không phải người da trắng trong cuộc thảo luận tìm ra giải pháp, tăng cường hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho cộng đồng bị thiệt thòi, phát triển các trung tâm thực phẩm tại địa phương để cung cấp cho các trường học, cộng đồng; khả năng tiếp cận thực phẩm hữu cơ tại địa phương cũng như xây dựng thị trường cho nông dân địa phương.

3. Giáo dục người tiêu dùng

     Người tiêu dùng trên khắp thế giới có đòn bẩy đáng kể trong việc ảnh hưởng đến định hướng của chính sách nông nghiệp và thực phẩm. Tuy nhiên, Hội đồng nhận thấy rằng người tiêu dùng cần được giáo dục tốt hơn về lợi ích của thực phẩm hữu cơ để họ có thể vận động hiệu quả hơn cho một hệ thống thực phẩm sạch, thân thiện với môi trường và bền vững thông qua các quyết định mua hàng của họ.

  • Tập trung vào lợi ích của hữu cơ đối với môi trường và sức khỏe con người, khả năng của hữu cơ giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu cũng cần được nhấn mạnh.
  • Để giáo dục người tiêu dùng về sự tin tưởng và tính toàn vẹn đằng sau con dấu hữu cơ thì chúng ta cũng nên chú trọng vào câu chuyện về quy định và giám sát hữu cơ.

4. Trách nhiệm giải trình toàn cầu và tính liên kết:

     Hội đồng hữu cơ bền vững nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia với các cộng đồng quốc tế và các đối tác thương mại, đồng thời khuyến khích các đối tác toàn cầu ký kết thực hành hữu cơ.

  • Các quyết định về vận chuyển, đóng gói và sử dụng nước cần hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.
  • Cần thiết lập cơ sở dữ liệu toàn vẹn hữu cơ quốc gia và quốc tế để khuyến khích thương mại minh bạch và công bằng.
  • Một mạng lưới nên được thiết kế để chia sẻ thông tin toàn cầu để giúp người nông dân đạt được sản lượng hợp lý mà không cần sử dụng hạt giống GMO.

17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

     Lĩnh vực hữu cơ phù hợp với các mục tiêu của Liên Hợp Quốc:

     Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống lương thực lần đầu tiên của LHQ được tổ chức vào 23/09/2021, phản ánh một năm tham gia hành động tích cực của hơn 100 nông dân, các nhóm sản xuất, học giả, nhà khoa học, chính phủ, tổ chức phi chính phủ, và cộng đồng bản địa trên toàn thế giới. Họ đã chia sẻ ý tưởng để chuyển đổi hệ thống lương thực. Hội nghị này nhằm kêu gọi sự chú ý đến các vấn đề nghiêm trọng là mất cân bằng an ninh lương thực và mang lại sự tiến bộ – thông qua cách tiếp cậnh hệ thống. Trên tất cả 17 mục tiêu phát triển bền vững của LHQ, – được gọi là các SDGs (các mục tiêu này nhằm tạo ra những bước tiếnh lớn trong việc giảm nghèo, đói, bất bình đẳng và các thách thức khác vào năm 2030).

     Theo quy trình do Liên hợp quốc đưa ra để tham gia hội nghị thượng đỉnh, hội đồng bền vững và Hiệp hội thương mại hữu cơ đã tổ chức một cuộc đối thoại vào tháng 5 về “Hữu cơ là một giải pháp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ người tiêu dùng và thị trường toàn cầu, giải quyết áp lực môi trường, và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.” Sự kiện đã quy tụ 57 bên liên quan đa dạng để xem xét các cách thức hữu cơ có thể giúp giải quyết nạn đói, nghèo, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng. Sáu cuộc thảo luận nhỏ đã diễn ra để đảm bảo đi sâu vào các vấn đề riêng biệt. Phản hồi chính thức sau đó đã được cung cấp cho LHQ.

     Paul Schiefer – Giám đốc Bền vững tại Amy’s Kitchen và Chủ tịch Hội đồng Hành động Thương mại Thực phẩm Bền vững của Hiệp hội Thương mại Hữu cơ – đã dẫn dắt cuộc đối thoại tổng thể: ““Hội đồng và Hiệp hội Thương mại Hữu cơ hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu Bền vững của Liên hợp quốc, vì vậy đây là một cơ hội đáng kinh ngạc để biến hữu cơ trở thành một phần của cuộc trò chuyện quan trọng này”. “Các vấn đề mà LHQ đang giải quyết là cấp bách. Hãy nhìn vào tình trạng mất an ninh lương thực, 26% thế giới đang bị mất an ninh lương thực và 21% trẻ em dưới 5 tuổi bị còi cọc do suy dinh dưỡng. Thực hành nông nghiệp hữu cơ có thể giúp xoay chuyển tình thế”.

     Schiefer khuyến khích tiếp tục tham gia: “Chúng ta cần tích cực tạo ra sự thay đổi. Tôi kêu gọi những người triệu tập Đối thoại khác thu hút các bên liên quan tiếp theo trong mạng lưới của bạn vào cuộc trò chuyện, để chúng ta có thể sắp xếp nhiều nhóm hơn xung quanh các mục tiêu chung để đạt được thành công rộng rãi.”