HỢP TÁC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ GIỮA NATURLAND VÀ VOAA

HỢP TÁC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ GIỮA NATURLAND VÀ VOAA

     Naturland – Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ của Đức được thành lập vào năm 1982 với mục đích thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ trên toàn thế giới. Naturland là hiệp hội hữu cơ đầu tiên đưa ra các hướng dẫn sử dụng rừng sinh thái và nuôi trồng thủy sản sinh thái. Việc phát triển các hướng dẫn về nuôi trồng thủy sản hữu cơ bắt đầu vào giữa những năm 1990 đã giúp các trang trại thủy sản tại hơn 20 quốc gia sản xuất ra các sản phẩm hữu cơ cung cấp cho thị trường Châu Âu. Cho đến nay, ngoài các tiêu chuẩn và hướng dẫn sản xuất thủy sản hữu cơ, Naturland còn phát triển tiêu chuẩn và chứng nhận sinh thái cho các hoạt động rừng và thương mại công bằng.

     Naturland có có bề dày lịch sử lâu đời. Năm 1982 Naturland có tên gọi là hiệp hội nông dân hữu cơ Đức. Hiện nay có tên là Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Đức, có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các nhóm nông dân và cùng có mối quan tâm chung với VOAA là thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ trong nước và Quốc Tế. Hai bên có mong muốn hợp tác cùng nhau để nâng cao kiến thức và nhận thức về nông nghiệp hữu cơ cho cộng đồng và các bên liên quan, tăng cường phát triển chuỗi giá trị hữu cơ để thúc đẩy sản xuất mở rộng các ngành hàng tại Việt Nam.

     Cùng chung mục tiêu phát triển, 2 bên đã họp bàn và thống nhất phối hợp nâng cao năng lực của VOAA. Naturland sẽ giúp VOAA thiết lập một trung tâm kiến ​​thức hữu cơ (Knowledge Hub), phát triển chương trình cùng nội dung và công cụ đào tạo phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn đặc biệt trong thời đại dịch. Chương trình với mục đích sẽ đào tạo nguồn, xây dựng đội ngũ tư vấn về kỹ thuật sản xuất, về hệ thống quản lý chất lượng, và chứng nhận theo các tiêu chuẩn khác nhau bao gồm cả tiêu chuẩn của Naturland. Để hiện thực hóa các mong đợi, Naturland đã cử ông Konrad Hauptfleisch – cố vấn PGS và chuyên gia phụ trách chương trình đào tạo của Naturland phối hợp với chuyên gia PGS và đào tạo của VOAA cùng phối hợp xây dựng và tổ chức một chương trình đào tạo chia làm các hợp phần khác nhau, bao gồm các nội dung về định nghĩa, khái niệm, các nguyên tắc và kiến thức cơ bản về NNHC; Về tiêu chuẩn, chứng nhận, hệ thống quản lý chất lượng bảo đảm tính toàn vẹn hữu cơ; về thị trường và cách tiếp cận cũng như cung cấp các thông tin về những thay đổi trong quy định của EU cho nông nghiệp hữu cơ.

     Qua các phần đào tạo, sẽ là căn cứ để Naturland và VOAA tuyển chọn học viên có đủ năng lực cho một lớp TOT, nơi sẽ tạo ra các chuyên gia đào tạo biết sử dụng phương pháp truyền đạt và công cụ hỗ trợ để xây dựng nguồn nhân lực có khả năng triển khai các lớp tập huấn, tư vấn kỹ thuật ở các địa phương. Các học phần đào tạo 1 và 2 đã được thực hiện online qua nền tảng zoom cho các học viên được lựa chọn khắp cả nước chủ yếu từ các đơn vị trực thuộc VOAA và các đối tác tiềm năng. Đối với TOT học viên sẽ được lựa chọn từ các học phần đào tạo trước đó và sẽ được thực hiện bằng cả 2 phương pháp trực tuyến và trực tiếp.

Từ Thị Tuyết Nhung – Trưởng Ban điều phối PGS Việt Nam