HỘI THẢO CỦA FAO GIẢI QUYẾT KHỦNG HOẢNG PHÂN BÓN TOÀN CẦU

HỘI THẢO CỦA FAO GIẢI QUYẾT KHỦNG HOẢNG PHÂN BÓN TOÀN CẦU

      Trước tình hình thị trường phân bón có nhiều biến động, giá cả tăng mạnh trong thời gian qua, Ban Sản xuất và Bảo vệ Thực vật (NSP) thuộc Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 6/7 đã tổ chức hội thảo trên website mang tên: “Sử dụng phân bón hợp lý vì An ninh lương thực trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay”.

     Các diễn giả đã trình bày về tình hình thị trường phân bón hiện nay và xem xét hai cách giải quyết:

  • sử dụng phân bón hiệu quả hơn
  • và các lựa chọn thay thế cho phân khoáng.

     Hội thảo có tại trang web của FAO https://www.fao.org/webcast/home/vi/item/5891/icode/

      Mặc dù một phần của hội thảo được dành cho các thực hành thông thường về việc sử dụng phân bón hiệu quả, nhưng có hai bài trình bày nổi bật. Giáo sư Manish Raizada từ Đại học Guelph, Canada đã nói về việc sử dụng và quản lý phân bón sinh học và cách chúng có thể là một giải pháp để cải thiện an ninh lương thực ở các nước châu Phi. Trong phần trình bày khác, Giáo sư Laurie Drinkwater (Đại học Cornell, Hoa Kỳ) đã đề cập đến tầm quan trọng của việc cải thiện chất hữu cơ trong đất để tăng hiệu quả sử dụng phân bón và các phương pháp thay thế phân bón hóa học để tăng cường an ninh lương thực.

     Tuy nhiên, phần trình bày cuối cùng đã được thực hiện bởi hai nông dân hữu cơ là phụ nữ với chủ đề: “Quan điểm của người nông dân”. Janet Maro từ Hiệp hội Nông nghiệp Bền vững của Nông dân, Tanzania, nhấn mạnh rằng các thực hành hữu cơ như sử dụng compost (phân trộn), tái chế chất hữu cơ, phân xanh và cây che phủ, xây dựng đất lành để trồng cây khỏe mạnh. Bà nói thêm rằng phân khoáng là nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái đất và biến đổi khí hậu.

     Gabriela Soto, Đại sứ IFOAM, đồng thời là giáo sư đại học và nhà sản xuất cà phê, nhấn mạnh rằng “năng suất không thể đạt được bằng bất kỳ giá nào” và nông dân hữu cơ nhận thức được rằng họ phải cung cấp thức ăn cho thế giới nhưng cũng không thể phá hủy trái đất trong quá trình canh tác. Bà nói thêm rằng nông dân hữu cơ đã làm việc trong hơn 50 năm với tài nguyên thiên nhiên là phân bón sinh học và các chất hữu cơ, đồng thời giảm đầu vào, duy trì năng suất, giảm tác động bên ngoài, bằng cách tái chế ở các mức độ khác nhau. Bà nhấn mạnh rằng cần nhiều nguồn lực hơn nữa để nghiên cứu thêm các giải pháp thay thế hữu cơ cho cuộc khủng hoảng phân bón tổng hợp này.

phân bón hữu cơ

Ảnh: conscious design – unsplash

     Cuộc khủng hoảng phân bón hiện nay có thể là cơ hội cho các chính phủ hỗ trợ việc áp dụng các thực hành nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sinh thái để cải thiện sức khỏe của đất, cũng như nghiên cứu để tìm ra các giải pháp tốt nhất cho các điều kiện địa phương khác nhau.