HIỆPHỘI NNHC VIỆT NAM VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KÝ KẾT THÀNH CÔNG BIÊN BẢN HỢP TÁC VỀ PHÁT TRIỂN HỮU CƠ TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

HIỆP HỘI NNHC VIỆT NAM VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KÝ KẾT THÀNH CÔNG BIÊN BẢN HỢP TÁC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

     Sáng ngày 31/05/2022, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có cuộc họp và ký kết thành công biên bản ghi nhớ hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

     Đoàn làm việc của Hiệp hội NNHC Việt Nam gồm có Chủ tịch Hiệp hội – Tiến sĩ khoa học Hà Phúc Mịch, bà Trần Hòa Lê – Trợ lý trưởng đại diện ADDA Việt Nam, bà Đặng Thị  Bích Hường – Phó chánh văn phòng Hiệp hội, bà Từ Thị Tuyết Nhung – trưởng ban điều phối PGS, một số doanh nghiệp đang phân phối các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của tỉnh Tuyên Quang…

     Làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thế Giang – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo các sở ban ngành như Sở NN&PTNN, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở tài nguyên môi trường… và đại diện một số huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như Hàm Yên, Yên Sơn, Lâm Bình

Toàn cảnh cuộc họp giữa hai cơ quan: Hiệp hội NNHC VN và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

Ông Hà Phúc Mịch  – Chủ tịch Hiệp hội NNHC VN phát biểu tại cuộc họp

Ông Nguyễn Thế Giang – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang 

     Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã có bài trình bày tại hội nghị giới thiệu về tỉnh Tuyên Quang và tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp hữu cơ, các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp hữu cơ. Với điều kiện địa hình núi cao, núi thấp xen lẫn các thung lũng nhỏ hẹp và các cánh đồng ven sông, suối, thỗ nhưỡng khí hậu phù hợp để phát triển một số sản phẩm chủ lực, đặc sản như: cam, chè, bưởi, lạc, cá đặc sản, trâu, gỗ rừng…

     Tổng diện tích đất nông nghiệp là 540.404 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 95.022 ha, đất nuôi trồng thủy sản là 3.388 ha, đất lâm nghiệp là 441.666 ha, đất nông nghiệp khác: 329 ha. Đến hết năm 2021, tổng diện tích các cây trồng (chè, cam, bưởi, lúa, rau, lạc…) sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 986,3 ha; theo tiêu chuẩn hữu cơ đạt 114,4 ha; tiêu chuẩn Rainforest Alliance đạt 622,7 ha.

Tỉnh Tuyên Quang cũng là một trong những tỉnh rất quan tâm tới NNHC và đã có những cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển sản xuất NNHC trên địa bàn tỉnh như:

 • Tháng 4 năm 2018 Hội NNHC tỉnh Tuyên Quang được thành lập và đi vào hoạt động.
 • Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND năm 2020 và Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND năm 2021 về chính sách khuyến khích phát triển NNHC và hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản hàng hóa – trong đó có hỗ trợ chứng nhận hữu cơ.

     Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án “điều tra thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ và nghiên cứu, đề xuất xác định các vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 21/07/2021), phê duyệt danh mục 83 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong đó có 64 dự án trồng trọt và 19 dự án chăn nuôi (quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 18/11/2021).

     Tính đến tháng 05 năm 2022, sở NN và PTNT đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 02 lớp đào tạo giảng viên về sản xuất hữu cơ với 79 học viên; 13 lớp tập huấn kiến thức NNHC với 353 học viên.

     Hệ thống PGS Tuyên Quang là thành viên của Hội NNHC tỉnh Tuyên Quang với 9 nhóm sản xuất – 48 nông dân tham gia, tổng diện tích 70,6 ha trong đó chứng nhận sản xuất 18,3 ha; chứng nhận sản xuất hữu cơ chuyển đổi 52,3 ha.

     Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh đạt 114,4 ha trong đó có 6,2 ha lúa, 27,5 ha chè, 18,3 ha cam; 10,2 ha bưởi; diện tích hữu cơ chuyển đổi 52,3 ha trong đó 35,7 ha bưởi, 16,6 ha cam. Hỗ trợ xây dựng tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hữu cơ sản xuất theo PGS, duy trì áp dụng dán tem QR truy xuất nguồn gốc trên 100% các sản phẩm hữu cơ.  

Đại diện Sở NN&PTNT  trình bày báo cáo về tình hình phát triển nông nghiệp của Tỉnh

Ổng Hà Phúc Mịch giới thiệu về dự án hữu cơ ESUP sẽ được triển khai tại tỉnh Tuyên Quang

     Tiếp theo đó, Chủ tịch Hiệp hội NNHC Việt Nam  – ông Hà Phúc Mịch đã giới thiệu dự án ESUP “Tăng cường năng lực cho nông dân quy mô nhỏ thông qua việc thống nhất mạng lưới PGS hữu cơ tại Việt Nam” giai đoạn 2022 – 2024. Tuyên Quang là một tỉnh đã được thiết kế trong vùng dự án với mục tiêu nâng cao sinh kế cho nông dân hữu cơ quy mô nhỏ. Các hoạt động chính của dự án sẽ được thực hiện tại địa phương là:

 • Đánh giá, hỗ trợ PGS địa phương phát triển theo quy định mạng lưới PGS quốc gia
 • Thúc đẩy sự hợp tác giữa các PGS địa phương, Sở NN&PTNT, chính quyền địa phương và VOAA để tổ chức các lễ hội, hội chợ hữu cơ tại địa phương nhằm quảng bá NNHC, các PGS kết hợp văn hóa địa phương.
 • Tổ chức các chuyến đi thực tế, thăm quan vùng sản xuất PGS hữu cơ cho trường học, hội phụ nữ…
 • Đào tạo tiếp thị và xử lý sau thu hoạch theo hợp đồng mới
 • Tổ chức các hội nghị đối thoại giữa chính quyền địa phương, các PGS địa phương và các doanh nghiệp nông nghiệp để mở rộng diện tích canh tác hữu cơ và đưa vào kế hoạch phát triển của địa phương
 • Hội thảo hướng dẫn của chuyên gia cho mạng lưới tập trung vào chiến lược vận động chính sách.

Các đại biểu của hai bên đã trao đổi và có những ý kiến đóng góp rất tích cực và thực tiễn về những nội dung: mở rộng diện tích NNHC; thị trường, đầu ra cho tiêu thụ sản phẩm hữu cơ; hỗ trợ sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo cán bộ, quản lý về sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Các đại biểu tham gia phát biểu và đóng góp ý kiến rất tích cực

Các đại biểu tham gia phát biểu và đóng góp ý kiến rất tích cực

     Tuyên Quang là tỉnh có truyền thống phát triển nông nghiệp, Bộ Canh Nông – tiền thân của Bộ NN&PTNT Việt Nam ngày nay cũng được thành lập tại Tuyên Quang. Tỉnh Tuyên Quang là tỉnh đầu tiên trên cả nước thành lập Hội NNHC tỉnh và cũng là một trong những tỉnh đi tiên phong để có chính sách, cơ chế riêng của địa phương để thúc đẩy và phát triển NNHC ngoài những chính sách, cơ chế của Chính phủ. Trước đây, dự án MOAP về NNHC được triển khai tại Tuyên Quang với sự tài trợ của tổ chức ADDA Đan Mạch cũng đã thành công tốt đẹp, đánh giá rất cao đóng góp quan trọng của nông dân và PGS tỉnh Tuyên Quang đối với việc hoàn thành mục tiêu của dự án và một số mục tiêu vượt lên trên mong đợi.

     Chính vì những kết quả tích cực đã đạt được và sự chủ động mong muốn phát triển NNHC của UBND tỉnh, hai đại diện Hiệp hội NNHC VN và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã thảo luận và đi đến ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan nhằm thúc đẩy và hỗ trợ phát triển NNHC tại địa bàn tỉnh trong  giai đoạn 2022 – 2025, điều chỉnh, bổ sung để triển khai thực hiện đến năm 2030. Nội dung hợp tác chính giữa hai bên:

Nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội NNHC VN và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang:

 • Thời gian thực hiện: giai đoạn 2022 – 2025, điều chỉnh, bổ sung để triển khai thực hiện đến năm 2030.
 • Nội dung hợp tác giữa hai bên:
 • Hiệp hội NNHC VN: cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực, tài liệu chuyên ngành phục vụ cho NNHC; tham gia hoặc chủ trì xây dựng các chương trình, đề án cho các địa phương trong tỉnh về phát triển chuỗi giá trị NNHC; kết nối xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm hữu cơ; tư vấn, hỗ trợ đạt được chứng nhận hữu cơ trong nước, quốc tế; hỗ trợ địa phương hoàn thiện hệ thống chứng nhận cùng các bên tham gia (PGS) tham gia liên minh PGS quốc gia theo mục tiêu dự án ESUP; phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tham mưu, đề xuất với các Bộ, ngành, Chính phủ về xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách NNHC cho phù hợp; giới thiệu và kết nối với các tổ chức trong nước và quốc tế thu hút dự án đầu tư cho tỉnh Tuyên Quang.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: chỉ đạo các Sở, Ngành, các huyện, thành phố, Hiệp hội, Hội trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội NNHC VN thực hiện phát triển NNHC của tỉnh, cụ thể là: thông tin, tuyên truyền phát triển mở rộng sx NNHC; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng các dự án, chương trình, đề án phát triển NNHC tại tỉnh; tư vấn, hỗ trợ chứng nhận hữu cơ trong nước và quốc tế; xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ trong nước và quốc tế, xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện, báo cáo tiến độ của việc thực hiện Biên bản hợp tác này…

     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang cho biết, được sự giúp đỡ của Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, hiện nay tỉnh Tuyên Quang đạt được một số kết quả tích cực. Hội Nông nghiệp hữu cơ của tỉnh đã được thành lập và bước đầu hoạt động hiệu quả, mục tiêu đến năm 2025 diện tích đất trồng trọt hữu cơ trên 1% tổng diện tích đất cây trồng chính, tương đương trên 1.100 ha. Tuyên Quang mong muốn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ từ Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu đề ra, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững./.

Đại diện Hiệp hội NNHC VN và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ký kết thành công biên bản hợp tác về phát triển NNHC tại tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng Hiệp hội NNHC VN.