HIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM (VOAA)

          Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ là tổ chức phi Chính Phủ ra đời nhằm mục đích thúc đẩy nền Nông nghiệp sản xuất Hữu cơ Việt Nam phát triển và góp phần thúc đẩy phong trào Nông nghiệp hữu cơ thế giới.

            Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (gọi tắt là VOAA) được thành lập ngày 31 tháng 10 năm 2011 theo quyết định 1820/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, là ngôi nhà chung cho cộng đồng hữu cơ Việt Nam tập hợp các hội viên là các cá nhân, đơn vị, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã…

          Ngày 22 tháng 5 năm 2012 tại Trường Đào tạo Cán bộ Hội Nông dân, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã diễn ra với sự tham gia đông đảo của 158 đại biểu là các nhà khoa học, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng và các nhóm nông dân sản xuất hữu cơ. Đặc biệt còn có sự tham dự của ông Zhou Zejiang, đại diện của Liên hiệp Các phong trào Hữu cơ Quốc tế (IFOAM). Ông Koen den Braber, Cố vấn Dự án Nông nghiệp Hữu cơ, đại diện ADDA đã có bài phát biểu, chia sẻ tại đại hội về những nỗ lực của ADDA trong việc xúc tiến thành lập Hiệp hội.
 

        Với mục tiêu kết nối những người có tâm huyết, tự nguyện tham gia thúc đẩy sự phát triển bền vững của Nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe con người, duy trì giống nòi, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu toàn cầu, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Hiệp hội sẽ là địa chỉ hứa hẹn góp phần quan trọng vào sự phát triển của nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 – 2017, gồm 19 thành viên, Đồng Chí Hà Phúc Mịch được bầu vào vị trí Chủ tịch Hiệp hội.

Nông nghiệp hữu cơ vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam, những bước phát triển ban đầu ghi nhận những đóng góp quan trọng của các tổ chức Phi chính phủ trong đó có ADDA với Dự án Phát triển Nông nghiệp Hữu cơ. Hy vọng rằng, sự ra đời của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam sẽ tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của phong trào nông nghiệp hữu cơ.

Đại hội lần thứ hai tổ chức năm 2018 và bầu 45 thành viên Ban chấp hành, Chủ tịch là Tiến sĩ Hà Phúc Mịch.

VOAA đã được công nhận là thành viên chính thức của IFOAM Organic International năm 2012. VOAA trở thành thành viên của “Chính phủ địa phương Châu Á vì Nông nghiệp Hữu cơ – ALGOA” và “Liên đoàn Quốc tế về Phong trào Nông nghiệp hữu cơ Châu Á – IFOAM Asia” năm 2016. Đồng thời, Hiệp hội cũng là tổ chức chính tư vấn về chính sách hữu cơ cho Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

VOAA là thành viên của:

IFOAM – ORGANIC INTERNATIONAL (2013)

IFOAM ASIA (2016)   

ALGOA CỦA IFOAM ASIA (2016)

ASEAN ORGANIC FEDERATION (2017)

Cơ cấu VOAA

CODAS – Trung tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ

BiO – TCORST – Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao và Dịch vụ công nghệ sinh học hữu cơ

CDPM – Trung tâm phát triển nguồn lực giám sát có sự tham gia cộng đồng

CRDOA – Trung tâm nghiên cứu khoa học phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

VOTC – Trung tâm truyền thông và xúc tiến thương mại hữu cơ Việt Nam

Văn phòng chính tại Hà Nội

Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

Các viện trực thuộc

VIOAT – Viện công nghệ Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

IROM – Viện nghiên cứu y học cổ truyền sản phẩm hữu cơ Việt Nam

VITAD – Agri Viện ứng dụng công nghệ và phát triển nông nghiệp Việt Nam

VOM – Tạp chí hữu cơ Việt Nam

Tạp chí điện tử Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Chơi Video