MekongCert (MKC) là doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn khoa học công nghệ do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà nội cấp phép hoạt động ngày 11 tháng 11 năm 2015, là thành viên của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA); là thành viên của Liên minh Các Tổ chức Chứng nhận Hữu cơ Khu vực Châu Á (CertAll), thực hiện nhiệm vụ là một tổ chức chứng nhận, đánh giá cấp giấy chứng nhận quy trình sản xuất, sơ chế, đóng gói các sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn hữu cơ cơ sở, trong nước, khu vực cũng như quốc tế.

 

Triết lý của MKC luôn nỗ lực nâng cấp dịch vụ cho cả khách hàng và mọi nhân viên công ty nhằm đạt mức độ hài lòng cao nhất theo phương châm:

Thực chất – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

 

Công ty TNHH Chứng nhận Phù hợp MekongCert có đội ngũ chuyên gia đánh giá, chuyên viên nông nghiệp hữu cơ được đào tạo cơ bản ở trong và ngoài nước, thực hiện công việc chuyên nghiệp, đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quá trình đánh giá chứng nhận với hơn 20 dự án được chứng nhận theo tiêu chuẩn EU; Canada, Mỹ;  đã tham gia đào tạo và tập huấn cho hơn 2000 nông dân địa phương thực hành nông nghiệp Hữu cơ.