Giới thiệu chung

Trung tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ (CODAS) là một tổ chức trực thuộc Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, có nhiệm vụ hỗ trợ các Hội viên Hiệp hội, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, thương mại… xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm hữu cơ cho ngành hữu cơ. CODAS thành lập tháng 7/2017 theo giấy phép số A-1801 của Bộ khoa học và Công nghệ và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hiệp hội. Hiện nay, CODAS là đơn vị tập hợp các chuyên gia đầu ngành Nông nghiệp hữu cơ về tư vấn chứng nhận, marketing, xây dựng thương hiệu, truyền thông, đào tạo, nghiên cứu khoa học…

CODAS hoạt động với mục tiêu thực hiện sứ mệnh của Hiệp hội giao: hỗ trợ các Doanh nghiệp sản xuất hữu cơ chân chính và giúp người tiêu dùng cũng như xã hội nâng cao nhận thức về sản phẩm hữu cơ đích thực. Với mục tiêu của mình, hiện nay CODAS đã và đang thực hiện các dự án hỗ trợ các Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hữu cơ (đã được chứng nhận) và xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Mỹ… ngoài ra CODAS đang tiến hành đào tạo nguồn nhân lực thanh tra hữu cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế cho Việt Nam.

Các hoạt động kinh doanh chính bao gồm:

  1. Tư vấn chứng nhận hữu cơ
  2. Đào tạo về nông nghiệp hữu cơ
  3. Xúc tiến thương mại
  4. Khai thác tiềm năng khoa học công nghệ
  5. Hợp tác xây dựng truyền thông và thương mại

Sau một năm đi vào hoạt động CODAS đã có lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn ổn đinh và tổ chức được nhiều hoạt động thu hút được doanh nghiệp và cá nhân tham gia đồng thời có nhiều đối tác lớn đi đầu trong ngành NNHC thế giới như IFOAM, ACT…

  • Các hoạt động của chúng tôi tập hơn được nhóm các Doanh nghiệp cùng chí hướng kinh doanh minh bạch, cùng xúc tiến thương mại vào các thị trường cao cấp, khó tính, liên kết hỗ trợ ngành hữu cơ minh bạch và đảm bảo 4 nguyên tắc của hữu cơ: sức khỏe, sinh thái, công bằng, cẩn trọng.