GIA ĐÌNH TIÊU CHUẨN CỦA IFOAM

GIA ĐÌNH TIÊU CHUẨN CỦA IFOAM

      Làm thế nào để chúng ta có thể đạt được sự tương đương giữa các tiêu chuẩn? Làm thế nào để chúng ta công nhận những tiêu chuẩn khác? Khi thực hiện đánh giá tương đương, có rất nhiều công việc cần phải xem xét và thảo luận để tạo được sự đồng thuận giữa các  bên. Để đơn giản hóa điều này, IFOAM hữu cơ quốc tế đã đưa ra công cụ Gia đình tiêu chuẩn IFOAM để tạo ra sự tương đương đa phương giữa các tiêu chuẩn hữu cơ và quy chuẩn kỹ thuật. Nguyên tắc của nó là tiến hành đánh giá tương đương của từng tiêu chuẩn dựa trên COROS – mục tiêu và yêu cầu chung đối với tiêu chuẩn hữu cơ (hay còn được gọi là Yêu cầu tiêu chuẩn IFOAM Common Objectives and Requirements of Organic Standards).

     Danh sách những tiêu chuẩn hữu cơ là thành viên của Gia đình tiêu chuẩn IFOAM:

      Gia đình tiêu chuẩn IFOAM phục vụ các mục đích sau:

 1. Đưa ra các ranh giới phân biệt giữa hữu cơ và không hữu cơ (và cả tiêu chuẩn hữu cơ bằng văn bản không đầy đủ), đồng thời thừa nhận sự cần thiết của sự đa dạng và sự thích ứng địa phương cho các tiêu chuẩn hữu cơ.
 2. Cải thiện sự sự minh bạch và hiểu biết của cộng đồng về sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn hữu cơ khác nhau.
 3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thỏa thuận tương đương giữa các tiêu chuẩn và quy định hữu cơ, bao gồm các thỏa thuận tương đương, đơn phương, song phương và đa phương.

     10 Lý do và lợi ích để trở thành 1 phần của Gia đình tiêu chuẩn IFOAM:

 1. Khi trở thành 1 phần của Gia đình tiêu chuẩn IFOAM, các tiêu chuẩn của bạn sẽ được IFOAM hữu cơ quốc tế đánh giá chi tiết dựa trên COROS. Đánh giá này sẽ cho thấy các lĩnh vực có thể cải tiến và đóng vai trò là đầu vào để có thể sửa đổi tiêu chuẩn.
 2. Gia đình tiêu chuẩn IFOAM đóng vai trò như là một định hướng toàn cầu của các tiêu chuẩn hữu cơ. Nó được trưng bày tại các gian hàng của IFOAM hữu cơ quốc tế ở tất cả các hội chợ thương mại lớn (ví dụ: BioFach), hội nghị, sự kiện và trên trang web.
 3. Việc thiết lập tiêu chuẩn hữu cơ đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cũng như sự nhanh nhạy về chính trị. Khi trở thành thành viên của Gia đình tiêu chuẩn IFOAM, bạn được kết nối với các chuyên gia hữu cơ và nhiều tiêu chuẩn hữu cơ khác trên toàn thế giới, cho phép bạn có thể chia sẻ chuyên môn của bạn và nhận lợi ích từ những người khác.
 4. Gia đình tiêu chuẩn IFOAM là công cụ mạnh nhất mà IFOAM hữu cơ quốc tế thúc đẩy sự hài hòa (bất cứ khi nào có thể) và cải thiện tất cả các tiêu chuẩn hữu cơ trên toàn cầu. Bằng cách tham gia Gia đình tiêu chuẩn hữu cơ, bạn hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho việc này.
 5. COROS đã trở thành tiêu chuẩn quốc tế quan trọng nhất để đánh giá các tiêu chuẩn hữu cơ. Quá trình đánh giá của Gia đình tiêu chuẩn sẽ cho phép bạn nắm bắt chính xác cách thức hoạt động của công cụ COROS trong cách tiếp cận và chi tiết của nó. Điều này sẽ giúp bạn tăng khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của tiêu chuẩn COROS, cũng là một bước không thể thiếu nếu bạn muốn tự mình sử dụng COROS trong tương lai để đánh giá các tiêu chuẩn khác hoặc cho các mục đích khác.
 6. Đạt được sự tín nhiệm thông qua sự chính thức công nhận tiêu chuẩn của bạn. Đây là chức năng cốt lõi của Gia đình tiêu chuẩn, nó chứa tất cả các tiêu chuẩn được IFOAM hữu cơ quốc tế chính thức xác nhận là tương đương với COROS. Đây là tiêu chí quốc tế uy tín cho các tiêu chuẩn hữu cơ. Bạn có thể thông báo sự chấp nhận này cho khách hàng, đối tác, cơ quan chức năng bằng một logo được chấp thuận đặc biệt.
 7. Tiêu chuẩn của bạn có khắt khe hơn mức trung bình không? Tiêu chuẩn của bạn có đặc biệt sáng tạo trong các lĩnh vực cụ thể không? Đánh giá dựa trên COROS sẽ bộc lộ những điểm mạnh này, và với sự đồng ý của bạn, kết luận sẽ được công bố thông qua Khung của Họ tiêu chuẩm. Điều này sẽ cung cấp cho các bên liên quan khác trong phong trào hữu cơ, cũng như người mua, người tiêu dùng và nhà báo quan tâm, một cái nhìn tổng quan nhanh chóng và độc lập về giá trị gia tăng của tiêu chuẩn của bạn.
 8. Gia đình tiêu chuẩn IFOAM là trung tâm của hệ thống đảm bảo hữu cơ IFOAM mới (OGS Organic Guarantee System). Điều này có nghĩa là để truy cập các dịch vụ khác của OGS, ví dụ như sự công nhận, trước tiên tiêu chuẩn của bạn cần phải đạt được sự chấp thuận từ Gia đình tiêu chuẩn chung.
 9. Là chính phủ hoặc thậm chí là chủ sở hữu tiêu chuẩn tư nhân, bạn có thể nghĩ đến việc ký kết các thỏa thuận với các chính phủ hoặc chủ sở hữu tiêu chuẩn khác để công nhận các tiêu chuẩn của nhau là tương đương. Một giải pháp đang ngày càng được xem xét là điều kiện tiên quyết để có được sự chấp thuận trong Gia đình các tiêu chuẩn để tham gia các thỏa thuận như vậy để đảm bảo mức chấp nhận được tối thiểu đối với tất cả các tiêu chuẩn tương đương (tức là đạt được sự tương đương của COROS).
 10. Tăng thêm giá trị cho tiêu chuẩn của bạn bằng cách gia tăng kết nối với khách hàng trên thị trường. Một số quốc gia đã công nhận Gia đình tiêu chuẩn làm cơ sở cho sự tương đương của các tiêu chuẩn nước ngoài. Điều này có nghĩa là, sau khi tiêu chuẩn của bạn được phê duyệt trong Gia đình tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đó sẽ tự động được các quốc gia này phê duyệt tương đương và khách hàng của bạn có thể tiếp cận thị trường bằng cách sử dụng tiêu chuẩn của bạn.

     IFOAM hữu cơ quốc tế đang đàm phán với các quốc gia khác và trong tương lại cách tiếp cận này sẽ ngày càng phổ biến. Gia đình tiêu chuẩn thúc đẩy khái niệm rằng một tiêu chuẩn là đủ để tiếp cận một số thị trường. Các hội chợ hữu cơ uy tín và các chương trình tư nhân khác cũng đang xem xét chứng nhận theo tiêu chuẩn được Gia đình tiêu chuẩn IFOAM phê duyệt như một tiêu chí để chấp nhận sản phẩm.

     Danh sách tất cả các chương trình cộng đồng và tư nhân yêu cầu chứng nhận theo tiêu chuẩn được phê duyệt trong Gia đình tiêu chuẩn IFOAM là:

 1. Các dự án tư nhân:
 • Triển lãm Biofach/yêu cầu chấp nhận sản phẩm
 • Dự án dán nhãn EcoWellness
 • Chương trình phê duyệt sản phẩm và thành phần tiêu chuẩn hữu cơ được chứng nhận của Úc
 • Yêu cầu tiêu chuẩn dệt hữu cơ toàn cầu đối với sợi hữu cơ
 • Tiêu chí kỹ thuật của Triển lãm Sản phẩm Hữu cơ & Tự nhiên Trung Đông cho các sản phẩm hữu cơ
 • Nhãn NATRUE: yêu cầu về nguyên liệu hữu cơ
 • Tiêu chuẩn của Tổ chức Khu vực Hữu cơ Nam Phi
 • Các yêu cầu của Tiêu chuẩn về Nội dung hữu cơ của Dệt may Exchange đối với vật liệu hữu cơ
 1. Các dự án dán nhãn tư nhân và công cộng:
 • Yêu cầu giấy phép Nhãn hiệu hữu cơ Đông Phi
 1. Các chương trình quy định nhập khẩu của chính phủ:
 • Yêu cầu của Úc đối với các sản phẩm và thành phần hữu cơ hoặc sinh học nhập khẩu
 • Các thủ tục và điều kiện nhập khẩu sản phẩm hữu cơ của Ả Rập Saudi

Theo: IFOAM Organic International