DỰ THẢO TIÊU CHUẨN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THEO TIÊU CHUẨN TCVN 11041 CHO CÁC SẢN PHẨM ĐẶC THÙ

DỰ THẢO TIÊU CHUẨN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THEO TIÊU CHUẨN TCVN 11041 CHO CÁC SẢN PHẨM ĐẶC THÙ

      Tiêu chuẩn quốc gia về Nông nghiệp hữu cơ

     Nông nghiệp hữu cơ (NNHC) là hệ thống sản xuất nhằm duy trì sức khoẻ của đất, hệ sinh thái và con người, dựa vào các quá trình tự nhiên của hệ sinh thái, sự đa dạng sinh học và các chu trình thích hợp với điều kiện địa phương, giảm thiểu sử dụng vật tư, nguyên liệu đầu vào có tác động bất lợi.

    Trong năm 2017 – 2018, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ đã xây dựng 08 TCVN (tiêu chuẩn quốc gia) về NNHC, trong đó có 01 TCVN yêu cầu chung với NNHC, 01 TCVN về trồng trọt hữu cơ, 01 TCVN về chăn nuôi hữu cơ, 01 TCVN về yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm hữu cơ và 04 TCVN về một số sản phẩm hữu cơ trọng điểm, có tiềm năng như tôm, gạo, chè và sữa hữu cơ. 

     Việc xây dựng và hoàn thiện nhóm tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về NNHC hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, với các tiêu chuẩn, quy định của một số quốc gia tiên tiến là rất quan trọng. Mặt khác, các TCVN về NNHC phải phù hợp với thực tế tại Việt Nam, áp dụng được trong thực tiễn. Các TCVN này phải nêu rõ các yêu cầu đối với việc sản xuất, chế biến, công bố, chứng nhận và ghi nhãn sản phẩm NNHC. Điều này sẽ giúp các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp tiếp cận thông tin, hiểu và áp dụng đúng bộ TCVN về NNHC. Từ đó có những điều chỉnh kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình phù hợp với những yêu cầu của quản lý nhà nước, xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm, thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường quốc tế.

Ảnh: Alexandr Podvalny – Unsplash

        Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về Nông nghiệp hữu cơ

     Trong năm 2022, Ban kỹ thuật TCVN được giao xây dựng 05 TCVN về một số sản phẩm hữu cơ có tiềm năng cao, bao gồm mật ong, rong biển, nấm, rau mầm…, nhằm bổ khuyết cho các TCVN về trồng trọt hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ. Đồng thời bổ sung một số yêu cầu đối với loại hình trồng trọt hữu cơ đặc thù là canh tác trong nhà màng, nhà kính và sử dụng thùng chuyên dụng.

Các dự thảo đã được biên soạn và đang trong quá trình đóng góp ý kiến bao gồm:

  • Dự thảo TCVN 11041 – 9 Nông nghiệp hữu cơ. Phần 9 – Mật ong hữu cơ. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc nuôi ong để lấy mật ong, thu nhận, bảo quản, chế biến mật ong hữu cơ. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng đối với việc nuôi ong để lấy các sản phẩm như phấn hoa, keo ong, sữa ong chúa, sáp ong và nọc ong.
  • Dự thảo TCVN 11041 – 10 Nông nghiệp hữu cơ. Phần 10 – Rong biển hữu cơ. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc nuôi trồng và khai thác tự nhiên đối với rong biển, tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng đối với các loài vi tảo.
  • Dự thảo TCVN 11041 – 11 Nông nghiệp hữu cơ. Phần 11 – Nấm hữu cơ. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc nuôi trồng và khai thác tự nhiên đối với nấm theo phương thức hữu cơ, bao gồm cả thu hoạch, bảo quản, chế biến nấm hữu cơ.
  • Dự thảo TCVN 11041 – 12 Nông nghiệp hữu cơ. Phần 12 – Rau mầm hữu cơ. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc trồng rau mầm, chồi, rau non (gọi chung là rau mầm) theo phương thức hữu cơ; thu nhận, bảo quản, chế biến rau mầm hữu cơ. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại cây trồng được thu hoạch trong vòng 30 ngày kể từ khi ủ hạt/hạt ngậm nước (imbibition), được tiêu thụ cùng với rễ hoặc được cắt rễ để tiêu thụ.
  • Dự thảo TCVN 11041 – 13 Nông nghiệp hữu cơ. Phần 13 – Nhà màng, thùng chứa hữu cơ. Tiêu chuẩn này áp dụng cho: Cây trồng hữu cơ được trồng trong thùng chứa, bao gồm cả chậu, máng và luống đất lót màng nhựa, đặt trong nhà hoặc ngoài trời. Trong hệ thống sản xuất này có sự hạn chế tiếp xúc của rễ cây với đất bản địa. Cây trồng hữu cơ trên đất được trồng bằng cách bổ sung ánh sáng, có ổn nhiệt (sưởi ấm, làm mát) hoặc bổ sung khí cacbonic (CO2) trong nhà màng, nhà kính, nhà ống v.v… (gọi chung là nhà màng).

 

  Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về góp ý dự thảo, vui long truy cập đường link:  https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/lay-y-kien-gop-y-du-thao-tcvn-ve-san-pham-nong-nghiep-huu-co-t293.html  

Nguyễn Thị Hải Xuân – Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)