DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT TRONG HỮU CƠ: XỬ LÝ TỒN DƯ DƯ LƯỢNG

DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT TRONG CHẤT HỮU CƠ: XỬ LÝ TỒN DƯ DƯ LƯỢNG

Quy định hữu cơ mới (EU) 2018/848 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Quy định này đưa ra các thông số kỹ thuật và cơ chế mới để xử lý các trường hợp không tuân thủ có thể xảy ra, tập trung vào dư lượng của các chất không được phép. Cụ thể, các điều khoản được thiết lập để mô tả các biện pháp mà mỗi bên phải thực hiện trong trường hợp có sự hiện diện của các sản phẩm hoặc chất không được phép. Chúng rất phức tạp để hiểu và đã gây ra các cuộc thảo luận giữa các nhà khai thác và cơ quan quản lý. 

 

Thách thức sản xuất thực phẩm hữu cơ trong môi trường ngày càng ô nhiễm

 

Hữu cơ không thể đồng nghĩa với thực phẩm “không có dư lượng”. Ô nhiễm ở mức rất thấp là không thể tránh khỏi vì một số lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà điều hành hữu cơ. Việc các sản phẩm kiểm dịch thực vật làm ô nhiễm hệ sinh thái trên diện rộng đã được chứng minh rõ ràng, ảnh hưởng đến các khu vực nằm cách xa các mảnh đất canh tác và thậm chí cả các khu vực cách xa khu vực áp dụng các sản phẩm này hàng trăm hoặc hàng nghìn km. Điều này có những hậu quả không thể tránh khỏi đối với hữu cơ, vì quá trình ô nhiễm thuốc trừ sâu hóa học vào chuỗi thức ăn đã được chứng minh bằng nhiều nghiên cứu khác nhau.

Việc không tuân thủ các quy tắc trong quy định hữu cơ liên quan đến dư lượng có thể dẫn đến việc hủy bỏ chứng nhận. Nhà điều hành hữu cơ phải thiết lập các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu ô nhiễm; vấn đề nằm ở chỗ, trong một môi trường ngày càng ô nhiễm, có những giới hạn đối với những gì người vận hành hữu cơ có thể làm để bảo vệ sản phẩm khỏi sự nhiễm bẩn không chủ ý.

Do đó, sự hiện diện của các chất không được phép không phải là bằng chứng khách quan để nghi ngờ rằng các quy tắc sản xuất hữu cơ đã bị bỏ qua, giống như việc phân tích sạch không đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm hữu cơ. 

dư lượng hóa chất

Khó khăn trong việc xác định nguồn ô nhiễm

Một câu hỏi liên quan đến nhau là quy định mới áp đặt một cuộc điều tra chính thức của các cơ quan/cơ quan kiểm soát để xác định nguồn gốc và nguyên nhân của các chất không được phép. Một cuộc khảo sát nội bộ của OPTA Châu Âu đã chỉ ra rằng gần 75% ô nhiễm là do một số lượng nhỏ các chất (ví dụ như axit photphonic, clorat, bromua, dithiocacbonat) có nguồn gốc khác nhau: sự hiện diện của chất này trong các sản phẩm hữu cơ có thể là kết quả của việc sử dụng chúng là thành phần tích cực trong các sản phẩm bảo vệ thực vật nhưng chúng cũng có thể là thành phần thực phẩm, chất phụ gia được phép, chất gây ô nhiễm, xuất hiện tự nhiên, v.v. Do đó, một tỷ lệ lớn các cuộc điều tra không thể xác định nguồn ô nhiễm chính, do đó không hiệu quả để xác định tính toàn vẹn hữu cơ.

Mỗi cuộc điều tra chính thức mất trung bình 60 – 90 ngày, trong đó toàn bộ lô hàng bị phong tỏa. Điều này thể hiện sự chậm trễ trong chuỗi cung ứng hữu cơ và gánh nặng kinh tế cho nhà điều hành hữu cơ có sản phẩm bị chặn, bất kể ai là người có lỗi. Đặc biệt, các sản phẩm có thời hạn sử dụng ngắn hơn sẽ bị hỏng hoặc phải được bán trên thị trường như thông thường, với chi phí của nhà điều hành.

Đối với OPTA Châu Âu, điều còn thiếu là một quy trình khả thi, cân xứng và hài hòa để hướng dẫn các nhà khai thác đối mặt với dư lượng. Bên cạnh đó, OPTA Châu Âu tuyên bố rằng phải đặt sự phụ thuộc lớn hơn vào hệ thống kiểm soát và rủi ro thường xuyên và được thiết lập tốt dọc theo chuỗi cung ứng. Với mục đích xác định nguồn gốc của sự nhiễm bẩn và sự liên quan của nó đối với tính toàn vẹn hữu cơ, các chất cặn bã phải luôn được phân tích trong bối cảnh của chúng.

Aurora Abad, Tổng thư ký của OPTA Châu Âu cho biết: “Việc tập trung vào dư lượng thuốc trừ sâu dẫn đến một chiến lược chống gian lận không hiệu quả. “Việc loại bỏ các sản phẩm hữu cơ và người vận hành chỉ vì dư lượng các chất không được phép có nguồn gốc không thể xác định được sẽ làm mất uy tín của hệ thống chứng nhận định hướng theo quy trình tổng thể và đóng vai trò không khuyến khích đi theo con đường của thực phẩm và nông nghiệp hữu cơ, theo cách đi ngược lại với Mục tiêu của EU là đạt 25% vào năm 2030,” cô nói thêm.

 

Theo: Ariadna Coma – https://www.bioecoactual.com/en/2022/11/22/chemical-residues-in-organics-dealing-with-residue-handling/

Tags: EUorganic, quy định kỹ thuật hữu cơ, tiêu chuẩn hữu cơ, tieuchuanhuuco, VOAA