ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Nhiều cộng đồng địa phương và bản địa trên khắp thế giới phụ thuộc vào đa dạng sinh học cho sinh kế của họ. Thông qua các tập quán và truyền thống của họ, các nhóm này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và tái tạo đa dạng sinh học. Vì hơn một nửa dân số thế giới sống trong cảnh nghèo đói, chúng ta phải phát triển các chiến lược để cho phép các nhóm này sử dụng và tôn trọng đa dạng sinh học khi họ theo đuổi sinh kế của mình.

Tăng cường đóng góp của các công ty vào sự phát triển địa phương
Thông qua các hoạt động tìm nguồn cung ứng, các công ty có thể đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương. Tiêu chuẩn Thương mại Sinh học Đạo đức bao gồm các phương pháp hay nhất sau:

Các công ty và nhà sản xuất địa phương tham gia vào đối thoại và theo đuổi quan hệ đối tác lâu dài dựa trên sự tin tưởng, tăng cường hợp tác và mang lại lợi ích rộng rãi cho tất cả các bên liên quan.

Các nhà sản xuất địa phương nhận được mức giá công bằng để bù đắp chi phí thực hiện các thực hành tốt và cho phép họ cải thiện chất lượng cuộc sống của mình và của cộng đồng.

Các công ty thúc đẩy các nỗ lực của địa phương để cung cấp thêm hỗ trợ cho cộng đồng như dịch vụ y tế, giáo dục, v.v.

Các công ty cung cấp điều kiện làm việc và tiền lương tốt, và tôn trọng nhân quyền.