ĐỐI TÁC DỰ ÁN

BẢN ĐỒ ĐỐI TÁC

Dự án khuyến khích Doanh nghiệp và người dân khai thác, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững, thúc đẩy các hệ thống thị trường, tăng khả năng mang lợi ích cho cộng đồng nghèo phụ thuộc vào đa dạng sinh học.

Nhấp chuột vào bản đồ để tìm hiểu thêm về Đối tác của chúng tôi!