DOANH SỐ BÁN CÁC SẢN PHẨM HỮU CƠ CỦA LIDL THỤY SĨ TĂNG 20% VÀO NĂM 2021

DOANH SỐ BÁN CÁC SẢN PHẨM HỮU CƠ CỦA LIDL THỤY SĨ TĂNG 20% NĂM 2021

     Sau khi Lidl Thụy Sĩ ghi nhận mức tăng doanh số bán thực phẩm chế biến hữu cơ vào năm 2020, công ty này một lần nữa đạt được sự tăng lên về doanh số bán hàng trong năm 2021. Kết quả là, Lidl Thụy Sĩ đã tăng doanh số bán các sản phẩm hữu cơ lên 20% vào năm 2021 so với năm trước. Công ty có kế hoạch mở rộng cung cấp sản phẩm hữu cơ hơn nữa và củng cố cam kết của mình đối với nông nghiệp hữu cơ.

    “Dòng sản phẩm hữu cơ của chúng tôi đang phát triển và lớn mạnh. Chúng tôi cung cấp chất lượng hữu cơ phù hợp với mọi ví tiền” – theo Andreas Zufelde – Giám đốc Thương mại tại Lidl Thụy Sĩ cho biết.

Trụ sở Công ty LIDL Thụy Sĩ

     Mở rộng phạm vi sản phẩm

    Năm 2021, phạm vi các sản phẩm sữa và pho mát đặc biệt được mở rộng để bao gồm cả các sản phẩm hữu cơ. Lidl Thụy Sĩ cũng đã chuyển đổi phạm vi sản xuất trứng hữu cơ của mình và hiện đang tập trung vào các sản phẩm của Bruderhahn.

     Trong năm năm qua, Lidl Thụy Sĩ đã tăng hơn ba lần doanh số bán hàng hữu cơ. Hiện có hơn 300 mặt hàng hữu cơ có sẵn . Ngoài ra, Lidl Thụy Sĩ tổ chức bốn tuần hữu cơ mỗi năm, hơn 100 sản phẩm hữu cơ được bổ sung mỗi tuần.

   Link tham khảo: https://organic-market.info/news/lidl-switzerland-increases-sales-of-organic-products-38327.html