DOANH NGHIỆP NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN ỨNG PHÓ VỚI COVID19

Ngày 9/9/2013, Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Tư vấn Môi trường (DACE) được thành lập bởi CEO Trần Văn Hiếu và một nhà đồng sáng lập khác.

Nhằm mục đích sản xuất, chế biến và tiếp thị các loại gia vị hữu cơ, DACE tập trung phát triển một loạt các sản phẩm gia vị hữu cơ quan trọng: Gừng, ớt, nghệ, tỏi và sả.

Trong quá trình tìm đường hướng, cách sản xuất nông nghiệp hữu cơ, cũng như làm sao để có được chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cư, DACE có cơ duyên biết đến Dự án BioTrade Vietnam do Liên minh châu Âu tài trợ (Gọi tắt là Dự án BioTrade EU)

BioTrade EU là gì? Dự án đã hỗ trợ những gì cho doanh nghiệp DACE trong quá trình hoạt động?

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Diễn đàn CEO với chủ đề: “Doanh nghiệp nguyên liệu tự nhiên ứng phó với COVID-19”.