DIỄN ĐÀN HỮU CƠ THẾ GIỚI LẦN THỨ 5

DIỄN ĐÀN HỮU CƠ THẾ GIỚI LẦN THỨ NĂM

Hiệp hội NNHC VN trân trọng gửi tới anh chị thông tin và link đăng ký tham gia DIỄN ĐÀN HỮU CƠ THẾ GIỚI LẦN THỨ 5.
 
Thời gian: 27-30/06/2022
Chương trình chi tiết: https://bit.ly/3OnZrfY
 
Hội nghị năm nay sẽ được tổ chức trực tiếp tại Schloss Kirchberg – Đức (Lâu đài Kirchberg) từ ngày 27 đến 30 tháng 6 năm 2022; sẽ là nơi thúc đẩy xây dựng một mạng lưới toàn cầu về các địa phương – những nơi thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc với 17 mục tiêu phát triển bền vững. Diễn đàn sẽ đặc biệt hợp tác với các mạng lưới toàn cầu về nông nghiệp hữu cơ và phong trào hữu cơ. Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập IFOAM quốc tế năm nay cũng sẽ là một phần trong Diễn đàn lần này.
 
Một số điểm sẽ được đưa ra thảo luận trong diễn đàn:
– Làm thế nào để thực hiện thành công 17 mục tiêu ở các vùng nông thôn thông qua phong trào từ dưới đi lên?
– Các mục tiêu phát triển bền vững đưa ra những nền tảng nào cho quy hoạch vùng và đo lường điều đó như thế nào?
– Cơ hội và giá trị gia tăng của nông nghiệp hữu cơ để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở các khu vực trên thế giới là gì?
– Làm thế nào để hợp tác phát triển quốc tế của chính phủ Đức thực hiện thực tế hóa địa phương Chương trình nghị sự 2030?
– Tiềm năng nào của các cộng đồng phụ nữ mạnh mẽ, văn hóa nông nghiệp tuần hoàn và các phương pháp tiếp cận mới đối với nông nghiệp thân thiện với khí hậu để duy trì các mục tiêu phát triển bền vững trong cuộc sống hàng ngày?
 
Trang web chính thức của diễn đàn: https://worldorganicforum.schloss-kirchberg-jagst.de/en/
 
Ảnh: Picture © iStock / kasto80