DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ CỦA UEBT

UEBT cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo và phát triển năng lực liên quan đến việc tìm nguồn cung ứng có đạo đức. Khách hàng bao gồm các công ty thành viên, chính phủ và cộng đồng địa phương. Dưới đây là một số ví dụ về các dịch vụ được cung cấp:

  • Trong các lĩnh vực tìm nguồn cung ứng: xác minh các thực hành chuỗi cung ứng theo UEBT hoặc các tiêu chuẩn của khách hàng, đào tạo các nông hộ nhỏ và người hái, đánh giá đa dạng sinh học, đối thoại công ty và cộng đồng.
  • Ở cấp công ty: đánh giá hệ thống tìm nguồn cung ứng có đạo đức (chính sách, thủ tục và thông lệ), phát triển hệ thống giám sát địa phương để đảm bảo nguồn cung ứng bền vững, đào tạo nhân viên và đánh giá viên nội bộ.
  • Tiếp cận và Chia sẻ lợi ích (ABS): sửa đổi quy trình làm việc R&D, xác minh đánh giá rủi ro thành phần so với các quy tắc và quy định của địa phương, đánh giá danh mục đầu tư của ABS, cung cấp các bản cập nhật quy định, tư vấn về đàm phán giấy phép ABS và đào tạo nhân viên và quan chức chính phủ.
  • Đối với các chính phủ và các nhà hoạch định chính sách: ví dụ, UEBT đã đóng góp vào việc phát triển và thử nghiệm công cụ xác minh cho CONABIO, Ủy ban Quốc gia Mexico về Kiến thức và Sử dụng Đa dạng Sinh học. Công cụ này giúp CONABIO đánh giá các dự án cộng đồng địa phương dựa trên các tiêu chí bền vững.

Tài liệu hướng dẫn
UEBT cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật về nguồn cung ứng đa dạng sinh học theo đạo đức thông qua một loạt các tài liệu hướng dẫn. Chúng được thiết kế để cung cấp các phương pháp tiếp cận thực tế và toàn diện về nguồn cung ứng đa dạng sinh học có đạo đức cho các bên liên quan khác nhau.

“Bảo tồn đa dạng sinh học, chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương và kinh doanh bền vững là một trong những điểm khác biệt chính của Natura đối với người tiêu dùng. Điều này trở nên mạnh mẽ hơn, và điều quan trọng hơn là các tác động của chúng ta phải cụ thể! ”
– Renata Puchata, Giám đốc cấp cao Bền vững, Mỹ phẩm Natura
NHẬN HƯỚNG DẪN