DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN HỮU CƠ

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN HỮU CƠ

Sản phẩm có chứng nhận hữu cơ đang có nhu cầu lớn trên thị trường nhưng tại thị trường mỗi quốc gia, khách hàng có những yêu cầu và quy định tối thiểu riêng cần đáp ứng để được dán nhãn phù hợp.

 

Hỗ trợ Xây dựng Hệ thống đạt Chứng nhận hữu cơ phù hợp với nhu cầu bán hàng của bạn

 

Chứng nhận hữu cơ là chứng nhận tự nguyện, nhưng muốn được công nhận là sản phẩm hữu cơ và xuất khẩu được vào EU, Mỹ, Nhật Bản, Canada thì sản phẩm bắt buộc phải được chứng nhận theo tiêu chuẩn của những thị trường này.

USDA

EU

CANADA

chứng nhận hữu cơ

VIỆT NAM

Trên thế giới còn có nhiều chứng nhận tư nhân có danh tiếng (Naturland, Soil Association, Demeter…) mà nhiều khách hàng nhập khẩu yêu cầu để nâng cao giá trị sản phẩm của mình trong thương mại

Soil Association

Naturland

PGS Việt Nam

Tiêu chuẩn Thương Mại Công bằng thường được các khách hàng mua sản phẩm hữu cơ quan tâm và yêu cầu, do đó để phục vụ thị trường hữu cơ nhiều nhà sản xuất thường đăng ký để có các chứng chỉ theo tiêu chuẩn này

Fair for life

Fairtrade

Các bước tiến hành dịch vụ

FAQ

1. Chứng nhận hữu cơ là chứng nhận tự nguyện hay chứng nhận bắt buộc?

Chứng nhận hữu cơ là chứng nhận tự nguyện để nâng cao giá trị, uy tín của sản phẩm trên thị trường nhưng để có thể dán nhãn sản phẩm là hữu cơ thì sản phẩm phải được chứng nhận theo yêu cầu của thị trường từng quốc gia

2. Bạn cần chuẩn bị gì để có thể có thể đạt chứng nhận hữu cơ trong thời gian sớm nhất?

Chứng nhận hữu cơ yêu cầu sản phẩm của bạn phải được đánh giá cả quy trình sản xuất và lấy mẫu kiểm định trong đó kiến thức về tiêu chuẩn hữu cơ, kỹ thuật sản xuất hữu cơ và hệ thống quản lý phù hợp là các vấn đề nhiều tổ chức gặp khó khăn trong quá trình đáp ứng.

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của VOAA có thể triển khai các hoạt động đào tạo để bạn có kiến thức chính thống về NNHC, giới thiệu các giải pháp hiệu quả để giải quyết các khó khăn trong việc duy trì năng suất nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn hữu cơ, xây dựng mô hình quản lý nông nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn quốc tế cũng như trong nước

3. Khi nào thì bạn sẵn sàng để lấy chứng nhận hữu cơ?

Chứng nhận hữu cơ sẽ giúp bạn nâng cao giá trị và sản lượng bán hàng tuy nhiên bạn cần biết, hiểu sản phẩm của bạn đã tuân thủ các tiêu chuẩn hữu cơ cơ bản chưa? Thị trường mục tiêu mà bạn muốn hướng tới? Bao bì mà bạn muốn sử dụng trong quá trình thương mại hóa sản phẩm?

4. Sau khi đạt chứng nhận chúng tôi phải làm gì để tiếp tục duy trì chứng nhận và phát triển sản phẩm?

Tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường liên tục cập nhật và thay đổi đồng thời tổ chức của bạn cũng sẽ luôn thay đổi và có các nhu cầu chứng nhận mới trong quá trình phát triển.

Sau khi hỗ trợ đạt được chứng nhận năm đầu, các chuyên gia của VOAA vẫn tiếp tục đồng hành hỗ trợ đào tạo, duy trì và nâng cao năng lực, kiến thức cho các cán bộ trong tổ chức của bạn, hỗ trợ đưa ra các giải phát kỹ thuật nhằm khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có) và đặc biệt VOAA có thể kết nối với dịch vụ chứng nhận và xúc tiến thương mại, bán hàng với các đối tác, thành viên trong mạng lưới của VOAA.

Hiệp hội có thể kết nối với dịch vụ chứng nhận và xúc tiến thương mại, bán hàng với các đối tác, thành viên trong mạng lưới của VOAA.

 

Một số Doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ tư vấn chứng  nhận hữu cơ của Hiệp hội:

Tags: Chungnhanhuuco, dịch vụ, dịch vụ tư vấn chứng nhận, EUorganic, JAS - tiêu chuẩn hữu cơ Nhật Bản, VOAA