DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỮU CƠ THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỮU CƠ THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Phúc đáp công văn số 34/2022-CV/HHNNHCVN của Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Tổng cục Đo lường Chất lượng ngày 14/09/2022 đã cung cấp danh sách 4 tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế với thông tin cụ thể như sau: 

1. Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế

Số giấy chứng nhận: 551/TĐC-HCHQ ngày 14/03/2022 

2. Công ty TNHH Công nghệ NHONHO

Số giấy chứng nhận: 1923/TĐC-HCHQ ngày 25/05/2020

3. Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC

Số giấy chứng nhận: 1008/TĐC-HCHQ ngày 18/04/2018

4. Trung tâm Chứnh nhận Phù hợp (QUACERT)

Số giấy chứng nhận: 4177/TĐC-HCHQ ngày 14/12/2020

Danh sách các tổ chức đã đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục tại địa chỉ: www.tcvn.gov.vn và có đính kèm theo Phụ lục danh mục các sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn đăng ký hoạt động chứng nhận. Anh chị quan tâm có thể tra cứu và tìm kiếm danh sách, phạm vi chứng nhận của các tổ chức chứng nhận sản phẩm theo đường link trên. 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.