ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH HỮU CƠ EU 2018/848 TRỰC TUYẾN – CHI PHÍ RẺ HƠN CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA IFOAM

ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN VỀ QUY ĐỊNH HỮU CƠ EU 2018/848 TRỰC TUYẾN - CHI PHÍ RẺ HƠN CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA IFOAM

     Sau quá trình dài 10 năm, Quy định Hữu cơ mới 2018/848 của Liên minh châu Âu đã có hiệu lực vào ngày 1/1/2022. Quy định cơ bản đã được công bố vào tháng 6 năm 2018, trong khi quy định thứ cấp được phát triển trong 2,5 năm tiếp theo. Những quy định thứ cấp này được công bố trên Tạp chí Chính thức của Châu Âu vào ngày 29 tháng 12 năm 2021. 

    Để biết thêm nhiều thông tin về những thay đổi chính mà Quy định hữu cơ của EU mang lại (bao gồm cả những thay đổi về thương mại và nhập khẩu quốc tế), vui lòng truy cập vào trang web của IFOAM EUROPE: https://www.organicseurope.bio/news/new-eu-organic-regulation-guidelines-main-changes/

Quy định hữu cơ mới của EU:

Cho đến nay, Quy định thứ cấp đã được thông qua và công bố với:

  • 15 quy định về ủy quyền
  • 7 quy định triển khai, thực hiện

     Thêm vào đó, 7 quy định và 6 lỗi in đã được công bố để sửa các lỗi sai trong Quy định thứ cấp. Điều này có nghĩa là có tổng cộng 35 tài liệu khác nhau cần được đọc và tham khảo để có được bức tranh đầy đủ về Quy định hữu cơ mới của EU và các hành vi pháp lý khác.

     Quy định hữu cơ mới của EU cũng có nhiều tham chiếu đến các luật khác của EU về thực phẩm, kiểm soát chính thức, phân bón, thương hiệu…

     Đọc những quy định mới của EU thật không dễ chút nào và càng khó hơn đối với nông dân hữu cơ, các nhà sản xuất, hiệp hội và các cơ quan kiểm soát bên ngoài Châu Âu – những người có thể có ít hiểu biết về luật pháp Châu Âu. Để giúp hiểu rõ hơn về các quy định, IFOAM hữu cơ Châu ÂU đã phát triển các hướng dẫn để bạn có thể dễ dàng hơn bằng cách truy cập vào link: rules.organicseurope.bio 

Cấu trúc của hướng dẫn: 

  • Quy định hữu cơ mới của EU và quy định thứ cấp của nó được tổng hợp theo các lĩnh vực nhóm. Ví dụ, các nhà chế biến thực phẩm hữu cơ nhận thấy tất cả các yêu cầu liên quan đến hoạt động của họ được trình bày theo một trình tự hợp lý và không cần phải mở và tham khảo nhiều hành vi pháp lý khác nhau
  • Các định nghĩa và mô tả chi tiết có sẵn chỉ với một cú nhấp chuột
  • Các điều luật khác của EU được đề cập trong Quy định hữu cơ mới của EU cũng có sẵn chỉ với một cú nhấp chuột
  • Nêu bật những thay đổi chính so với Quy định hữu cơ của EU trước đây
  • Đưa ra những nhận xét và giải thích về những điểm chưa rõ ràng hoặc những điểm cần giải thích.

     Tính đến thời điểm hiện tại, 9 chương đã được xây dựng và sẵn sàng lấy ý kiến và 4 chương đang được hoàn thiện: Phạm vi, Sản xuất thực vật hữu cơ, Gia cầm hữu cơ, Động vật ăn cỏ hữu cơ, Lợn hữu cơ, Nuôi trồng thủy sản hữu cơ (sắp có), Nuôi ong hữu cơ (sắp có), Chế biến thực phẩm hữu cơ, Rượu hữu cơ, Ghi nhãn (sắp có), Kiểm soát và chứng nhận, Thương mại quốc tế và nhập khẩu, Chứng nhận nhóm (sắp có)

IFOAM Organics Châu Âu khuyến khích bạn cung cấp phản hồi cho họ trong khi bạn đang sử dụng hướng dẫn, vui lòng liên hệ với họ theo địa chỉ organicregulation@organicseurope.bio

Chi phí cho các đối tượng truy cập: 

– Mỗi thành viên IFOAM Organics Europe sẽ có một quyền truy cập miễn phí.

– Các thành viên của các cơ quan khu vực IFOAM và IFOAM hữu cơ quốc tế: chi phí truy cập được giảm 50%.

– Đối với những người không phải là thành viên, giá đầy đủ sẽ được áp dụng (xem bên dưới).

– Nhà tài trợ: truy cập miễn phí.

Liên hệ với organicregulation@organicseurope.bio để đăng ký và được hướng dẫn. 

Bảng giá:

Theo: https://www.ifoam.bio/news/eu-organic-regulation-guide-online-now-cheaper-members