Danh sách khóa học
author-avatar

XUYÊN KHUNG-Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

9 học viên đăng ký
students
24 lessons
Miễn phí
Miễn phí
author-avatar

KIM TIỀN THẢO- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

3 học viên đăng ký
students
21 lessons
Miễn phí
Miễn phí
author-avatar

ÍCH MẪU- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

5 học viên đăng ký
students
23 lessons
Miễn phí
Miễn phí
author-avatar

ĐƯƠNG QUY- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

6 học viên đăng ký
students
23 lessons
Miễn phí
Miễn phí
author-avatar

DIỆP HẠ CHÂU- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

8 học viên đăng ký
students
23 lessons
Miễn phí
Miễn phí
author-avatar

CÁT CÁNH- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

1 học viên theo học
students
23 lessons
Miễn phí
Miễn phí
author-avatar

CÀ GAI LEO- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

3 học viên đăng ký
students
23 lessons
Miễn phí
Miễn phí
author-avatar

ATISÔ – Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn GACP-WHO

8 học viên đăng ký
students
23 lessons
Miễn phí
Miễn phí
author-avatar

CÂY ỚT – Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn hữu cơ

6 học viên đăng ký
students
27 lessons
Miễn phí
Miễn phí
author-avatar

CÂY GỪNG – Kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế và bảo quản theo chuẩn hữu cơ

7 học viên đăng ký
students
22 lessons
Miễn phí
Miễn phí