CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CẦN ĐƯỢC ĐƯA VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHƯNG GẮN VỚI ĐẦU RA CHO SINH VIÊN – QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CẦN ĐƯỢC ĐƯA VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHƯNG GẮN VỚI ĐẦU RA CHO SINH VIÊN - QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

Hiện nay trong chương trình đào tạo các trường Đại học, Cao đẳng khối kỹ thuật, học phần Nông nghiệp hữu cơ được xây dựng với hai tín chỉ. Tùy từng chuyên ngành như Khoa học cây trồng, Khuyến Nông, Bảo vệ thực vật… học phần này được sắp xếp là học phần bắt buộc hay tự chọn. Học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp cho người học những khái niệm, lịch sử phát triển nông nghiệp hữu cơ; Nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới, Việt Nam. Nắm vững các quá trình quản lý trong nông nghiệp hữu cơ từ sản xuất đến sơ chế, bảo quản và chiến lược làm thị trường cho sản phẩm hữu cơ nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp hữu cơ phát triển và bền vững.

Về kỹ năng: Thực hiện được kỹ thuật chọn đất, làm đất, gieo ươm cây con giống rau, và quy trình kỹ thuật trồng rau hữu cơ. Vận dụng được vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng một số loại cây trồng theo canh tác hữu cơ.

Về thái độ: Nghiêm túc và cẩn thận trong sản xuất hữu cơ tạo ra các sản phẩm an toàn cho sức khoẻ con người và môi trường tuân thủ theo các tiêu chuẩn hữu cơ.

Phần thực hành sinh viên được thực hành các kỹ năng trên các khu thực nghiệm của nhà trường. Được thăm quan các mô hình sản xuất hữu cơ tiêu biểu đồng thời rèn luyện tay nghề thông qua các đợt thực tập nghề nghiệp.

          Một thực tế hiện nay, các bạn trẻ mới ra trường cần có môi trường để rèn luyện và nâng cao tay nghề. Các doanh nghiệp Nhà nước, các Công ty tư nhân hay các Hợp tác xã đang có nhu cầu tuyển dụng. Đào tạo những kiến thức về nông nghiệp hữu cơ cho sinh viên kết hợp với giới thiệu các cơ hội việc làm đang là xu thế mới ở các cơ sở đào tạo.

Sinh viên khoá 64 ngành Khoa học cây trồng – trường Đại học Lâm Nghiệp thực hành và thăm quan tại mô hình HTX nông sản hữu cơ Đồng Sương.

NGUT. TS. Trần Thị Thanh Bình – Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ (COA) – Đại học Lâm nghiệp