Chứng chỉ

One audit for many certificates
MKC can save your cost by offering many organic certificate for targeted market in one Audit..

Hỏi và trả lời

Chứng chỉ nào phù hợp với thị trường của bạn?

Mỗi khách hàng, thị trường yêu cầu những chứng chỉ khác nhau. Trên thế giới có các chứng chỉ theo tiêu chuẩn riêng như Naturland, Soil Association là các chứng nhận được nhận biết tốt tại thị trường Đức và Anh nhưng không bắt buộc, mang tính tự nguyện do các tổ chức này tự đánh giá và chứng nhận

Nhưng nếu muốn tuyên bố sản phẩm của bạn là hữu cơ tại một số quốc gia có quy định về dán nhãn sản phẩm hữu cơ thì sản phẩm của bạn BẮT BUỘC phải tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia đó

Như tại Thị trường Châu Âu thì sản phẩm của bạn bắt buộc phải được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ EU 834/2007 thì mới được gọi là sản phẩm hữu cơ và dán nhãn logo EU leaves.

Do đó bán sản phẩm vào quốc gia nào ta phải tuân thủ quy định về tiêu chuẩn của quốc gia đó. Ngoài ra theo yêu cầu của khách hàng thì bạn có thể bổ sung các chứng chỉ tự nguyện khác để nâng cao giá trị sản phẩm.

Làm thế nào để sử dụng hiệu quả chi phí chứng nhận?

Do mỗi quốc gia có những tiêu chuẩn và quy định khác nhau lên sản phẩm hữu cơ do đó chi phí để có chứng nhận cho nhiều thị trường sẽ đắt đỏ do phải tiến hành nhiều cuộc đánh giá chứng nhận từ các tổ chức khác nhau, theo các tiêu chuẩn khác nhau cho các thị trường khác nhau.

Nhà sản xuất nên chọn các tổ chức có khả năng đánh giá nhiều tiêu chuẩn, cho nhiều thị trường trong 1 lần sẽ tiết kiệm được chi phí đánh giá, ngày làm việc và đặc biệt là quá trình tổ chức quản lý chất lượng.

MekongCert tự hào có thể cung cấp các dịch vụ chứng nhận quốc gia theo tiêu chuẩn EU, Mỹ, Canada và Việt Nam. Ngoài ra là 2 chứng nhận riêng uy tín trên thị trường hữu cơ là PGS Việt Nam và Naturland (Đức).

Quá trình đánh giá chứng nhận hết bao nhiêu lâu?

Thời gian đánh giá chứng nhận và ra kết quả phụ thuộc vào mức độ phức tạp của hệ thống quản lý và mức độ tuân thủ tiêu chuẩn của khách hàng. Tuy nhiên tổng thời gian quá trình xử lý hồ sơ của MekongCert được cam kết kéo dài không quá 30 ngày kể từ khi các công việc thực địa được hoàn thành.

Quy trình

1

Đăng ký chứng nhận

KH có nhu cầu đăng ký chứng nhận thì làm hồ sơ đăng ký chứng nhận gửi về MKC. Hồ sơ đăng ký chứng nhận cần cung cấp đầy đủ thông tin theo qui định để xem xét trước khi tiến hành đánh giá.

2

Xem xét đăng ký và báo giá

Dựa trên thông tin đăng ký, MKC tiến hành xem xét đăng ký, làm rõ thông tin và yêu cầu bổ sung nếu có. Sau khi thông tin được thống nhất và làm rõ, khách hang sẽ nhận được báo giá trong vòng 24 giờ làm việc.

3

Đánh giá chứng nhận

Sau khi khách hàng ký vào báo giá chứng nhận, MKC tiến hành sắp xếp và tổ chức đánh giá chứng nhận.

4

Quyết định chứng nhận

Quá trình đánh giá được hoàn thiện thì trong vòng 30 ngày, quyết định chứng nhận được chuyển cho khách hàng.

5

Chứng nhận và theo dõi thực hiện

Khi quyết định chứng nhận có hiệu lực thì Khách hang tiếp tục phải tuân thủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn và được đánh giá giám sát nếu cần thiết.