CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP CHUNG MỚI CỦA CHÂU ÂU GIAI ĐOẠN 2023 – 2027

CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP CHUNG MỚI CỦA CHÂU ÂU GIAI ĐOẠN 2023 - 2027

Chính sách nông nghiệp chung mới của Châu Âu (CAP) được quyết định vào ngày 01/01/2023 với 264 tỉ Euro sẽ hỗ trợ nông dân châu Âu tronq quá trình chuyển đổi sang một ngành nông nghiệp bền vững và mạnh mẽ, đồng thời giúp bảo tồn sức sống và sự đa dạng của các vùng nông thôn trong giai đoạn 2023 2027:

– Hỗ trợ của CAP cho sản xuất hữu cơ vào năm 2027 sẽ tăng gần gấp đôi so với diện tích được tài trợ vào năm 2018. Đây sẽ là một đóng góp chính để đạt được tham vọng quốc gia của các Quốc gia Thành viên nhằm tăng diện tích hữu cơ từ 5 lên 30% vào năm 2030.

 – Trong các Kế hoạch chiến lược của CAP, gần 98 tỷ euro, tương ứng với 32% tổng kinh phí của CAP (EU và đồng tài trợ) sẽ được dành để mang lại lợi ích cho khí hậu, nước, đất, không khí, đa dạng sinh học và phúc lợi động vật, và để khuyến khích thực hành ngoài điều kiện bắt buộc. Trong đó 24% khoản thanh toán trực tiếp được dành riêng cho các kế hoạch sinh thái và 48% chi tiêu phát triển nông thôn từ tất cả các kế hoạch sẽ hỗ trợ đầy đủ các mục tiêu về môi trường và khí hậu.

– Kế hoạch sẽ khuyến khích các nhà quản lý đất đai lưu trữ carbon trong đất và sinh khối, giảm phát thải khí nhà kính (GHG) và giúp thích ứng ở 35% diện tích nông nghiệp của EU thông qua các biện pháp quản lý phù hợp, chẳng hạn như quản lý đồng cỏ rộng lớn, trồng cây họ đậu và đánh bắt trồng trọt, bón phân hữu cơ hoặc nông lâm kết hợp.

– Dựa trên các nghĩa vụ mới đối với nông dân, dự kiến ​​sẽ luân canh cây trồng trên khoảng 85% diện tích đất canh tác được EU CAP hỗ trợ. Điều này sẽ giúp phá vỡ các chu kỳ sâu bệnh và do đó làm giảm việc sử dụng và rủi ro của thuốc trừ sâu. Để tiến xa hơn, hơn 26% đất nông nghiệp của EU sẽ nhận được hỗ trợ, trong số những thứ khác, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp và sử dụng các phương pháp phi hóa chất để kiểm soát dịch hại hoặc canh tác chính xác.

Ngoài ra, Ủy ban châu Âu sẽ phân bổ 185,9 triệu euro vào năm 2023 để tài trợ cho các hoạt động xúc tiến các sản phẩm nông sản thực phẩm chất lượng cao và bền vững của Châu Âu tại EU và trên toàn thế giới. Dự kiến ​​các dự án sẽ làm nổi bật và ủng hộ các sản phẩm tuân thủ các mục tiêu như tính bền vững của nền nông nghiệp Châu Âu, nâng cao phúc lợi động vật và thúc đẩy tiêu thụ trái cây và rau quả tươi cũng như chế độ ăn uống lành mạnh cũng như bền vững.

 

Số tiền có sẵn cho các chiến dịch được chọn vào năm 2023 gần như được chia đều giữa quảng cáo ở thị trường nội bộ Châu Âu và ở các nước thứ ba, với lần lượt là 83,3 triệu euro và 83,1 triệu euro.

 

Bên ngoài EU, các quốc gia và khu vực có tiềm năng tăng trưởng cao được xác định là mục tiêu xúc tiến chính; bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Bắc Mỹ. New Zealand và Australia cũng có thể là cơ hội thị trường mới cho các nhà xuất khẩu châu Âu. Vương quốc Anh vẫn là một trong những thị trường xuất khẩu chính đối với các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm của Châu Âu, chiếm 25% xuất khẩu của EU27.

 

Các chiến dịch được chọn sẽ thông báo cho người tiêu dùng Châu Âu và toàn cầu về các chương trình và nhãn chất lượng khác nhau của EU, chẳng hạn như chỉ dẫn địa lý hoặc sản phẩm hữu cơ. Loại thứ hai sẽ được hưởng lợi từ khoản tài trợ được phân bổ lên tới 28 triệu euro để kích thích nhu cầu đối với các sản phẩm hữu cơ, phù hợp với kế hoạch hành động cho sản xuất hữu cơ. Khoản bổ sung 36 triệu euro sẽ hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp bền vững có lợi cho khí hậu, môi trường và phúc lợi động vật của người tiêu dùng Châu Âu và việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản được sản xuất bền vững.

 

Tất cả những hoạt động của Ủy ban Châu Âu trong thời gian tới nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm bền vững, sản phẩm hữu cơ của Châu Âu tại nội địa và toàn thế giới, chính vì vậy tất cả những doanh nghiệp hữu cơ của Việt Nam muốn xuất khẩu sang Châu Âu phải xác định được thế mạnh của mình và tìm ra các sản phẩm hữu cơ có thể cạnh tranh được trên thị trường này. 

 

Link bài viết gốc: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7769 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7639